Templomi kórusok

Templomunkban szolgáló kórusok

Ezen rendszeres liturgikus szolgálatok mellett alkalmanként önálló egyházzenei áhítatot is szerveznek