A szentgyónás menete

 • Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Letérdelünk (vagy leülünk) és keresztvetéssel kezdjük:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

 • Bevezető imádság:

Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta,
ami …… (hete / hónapja) volt, ezeket a bűnöket követtem el

Áldozni szoktam: ……

Ezeket a bűnöket követtem el:……

Akinek segítség az, hogy a készület során egy papírra is felírja a bűneit, az szégyenkezés nélkül használhatja azt a gyónás közben is.

A súlyos bűnöknél fontos az esetleges súlyosbító vagy enyhítő körülmények megemlítése is; valamint a számuk, gyakoriságuk megemlítése is (pl. havonta, vagy hetente többször).

Végül ezt mondjuk: Más bűnömre nem emlékszem.

 • Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt.

  Ha nem értjük az elégtételt vagy problémát jelent az elvégzése, szólnunk kell a gyóntatónak!

 • Ezután újra megbánjuk bűneinket, és elmondjuk a bánatimát:

  Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülöm.

  Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Amen.

 • A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! (Ezen párbeszéd elmaradhat.)

  Válasz: Mert örökké szeret minket.

  Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!

  Válasz: Istennek legyen hála!

  Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.