Zsolozsma

Fotó: Keppel Ákos

A zsolozsma, az imaórák liturgiája, Isten népének hivatalos és közösségi imája. Végzése az Egyház legfontosabb feladatainak egyike.

A zsolozsma az Egyház imája Krisztussal és Krisztushoz, istendicséret és könyörgés. Az Egyház folytatja Krisztus imáját. A keresztény ima méltósága abban áll, hogy részesedik Krisztusnak az Atya iránt érzett szeretetében, és abban az imádságban, amelyet Ő földi életében megszentelt. Az imádkozó Egyház egységét a Szentlélek hozza létre, minthogy ő ugyanaz Krisztusban, az Egyház egészében és minden egyes megkeresztelt emberben. Nincs keresztény ima a Szentlélek tevékenysége nélkül; Ő egyesíti az egész Egyházat és a Fiú által az Atyához vezeti.

 

Hívekkel közösen végzett zsolozsma:

  • Reggeli dicséret (laudes) a ferences szerzetesek vezetésével – Hétköznap: 7.30
  • Napközi imaóra (sexta) a ferences szerzetesek vezetésével – Hétköznap: 11.45
  • Énekes esti dicséret (vesperás) a Ferences Világi Rend vezetésével – Szerda: 19.15
  • Énekes esti népzsolozsma (vesperás) a Belvárosi Ferences Kántorátus vezetésével – Vasárnap: 19.30