2023. november 30. csütörtök, Szent András apostol

November 30. Szent András apostol – Mt 4,18-22 Igyekszünk-e teljesíteni missziós küldetésünket?            Máté evangélista leírásában túl egyszerűnek tűnhet a mai evangéliumban szereplő négy apostol meghívása. Eszerint Jézus egyszerűen meglátta Andrást, valamint testvérét (Pétert), amikor „éppen hálót vetettek a tengerbe”, majd meghívta őket. Ugyanígy Tovább…

2023. november 29. szerda, A három ferences rend összes szentjei

November 29. Ferences Mindenszentek – Mk 10,17-22 Mire van szükség ahhoz, hogy bejuthassunk a szentek közösségébe?            Mindenszentek ünnepén (november 1-jén) az evangéliumi részlet az üdvösség elnyerésének feltételeként a mennyei Atya akaratának teljesítését jelölte meg. Ez volt Jézusnak is az eledele, éltetője. Elkötelezett volt Tovább…

2023. november 28. kedd

évközi hét, kedd – Lk 21,5-11 Örülünk-e annak, hogy a világ végén mindenki megtudja, mennyire szerettük Istent, valamint egymást?            Időnként szokás a nagy figyelmeztetéssel való riogatás, illetve fenyegetés egy új világrend kialakulására utaló jelenségek miatt.          Jézus óv minket a riogatástól: „Vigyázzatok, nehogy Tovább…

2023. november 27. hétfő

Évközi 34. hét, hétfő – Lk 21,1-4 Hogyan gondolunk, illetve hogyan készülünk a végítéletre?            Krisztus végső eljöveteléről az egyházi év utolsó napjaiban Lukács evangéliuma alapján is olvasunk, amelyről Márk evangélista is beszámolt. Tanulságos, hogy Jézus nyilvános működésének vége felé mit gondolt egy szegény Tovább…

2023. november 26. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Mindenség Királya

Évközi 34. (Krisztus király) vasárnap – Mt 25,31-46 Mindennapjainkban mennyit gondolunk, illetve hogyan készülünk Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelére?             Az elmúlt vasárnapi evangéliumban a talentumokról volt szó, szerdán pedig a mínákról. Ezekben a példabeszédekben a gazdag ember, illetve a királyi ember szétosztotta szolgáinak mindenét, Tovább…

2023. november 25. szombat

Évközi 33. hét, szombat – Lk 20,27-40 Miért vágyakozhatunk az örök boldogság után?            A szadduceusok arra hivatkozva nem fogadták el a feltámadás tanát, hogy arról nincs szó a mózesi könyvekben. Saját álláspontjuk igazolására kitaláltak egy történetet egy asszonyról és hét testvérről, akik egymás Tovább…

2023. november 24. péntek, Dung-Lac Szt. András áldozópap és társai, vietnami vértanúk

Évközi 33. hét, péntek – Lk 19,45-48 Testünk Isten temploma. Ápoljuk-e minden nap a kapcsolatunkat a Szentlélekkel, általa pedig az Atyával, valamint a Fiúval?            Tudjuk, hogy Jézus földi életének minden másodpercében meg nem szűnő egységben élt az Atyával. Bárhol volt tanítványaival, nagyon sokat Tovább…

2023. november 22. szerda, Szent Cecília szűz és vértanú

Évközi 33. hét, szerda – Lk 19,11-28 Jól kamatoztatjuk-e az Istentől kapott képességeinket?            Múlt vasárnap is hallhattuk a mai példabeszédet Máté evangéliuma szerint. A talentumok, valamint a Lukács evangéliuma szerinti mínák lényegében ugyanazt jelentik. Lukács evangélista változatában (amelyet ma olvastunk) egy előkelő ember Tovább…