Szeptember 26. kedd

Évközi 25. hét, kedd – Lk 8, 19-21 Mennyire élő, személyes a Jézussal való kapcsolatunk? Akarunk-e Jézussal (és egymással is) egyre szorosabb kapcsolatba kerülni?             Jézus szava szerint az válik az ő igazi családjának a tagjává, aki Isten szavát hallgatja és meg is teszi. Tovább…

Szeptember 25. hétfő

Évközi 25. hét, hétfő – Lk 8,16-18 Igyekszünk-e segíteni másokat az üdvösség útján?            Amikor Jézus tanítását hallgatjuk (vagy olvassuk), mindig arra szükséges figyelnünk, hogy mi az, ami abból ránk vonatkozik, mi az Isten akarata velünk kapcsolatban! Ha ilyen éber figyelemmel, illetve nyitott szívvel Tovább…

2023. szeptember 24. Évközi 25. vasárnap

Évközi 25. vasárnap – Fil 1,20-27; Mt 20,1-16 A legfontosabb ügyünknek tartjuk-e a magunk, illetve a mások üdvösségét?             Az egyházatyák útmutatása szerint több értelmezése lehetséges a szőlőmunkásokról szóló példabeszédnek. Alkalmazhatjuk a pogányok meghívására, a zsidóságból megtérő keresztényekre, valamint az életkor előrehaladása miatt az Tovább…

Szeptember 22. péntek

Évközi 24. hét, péntek – Lk 8,1-3 Megtaláltuk-e helyünket az Egyház közösségében?            Az Ószövetségben hallatlan dolog volt, hogy asszonyok is csatlakozhattak egy mester tanítványi köréhez, és otthonukat elhagyva követhették őt. A mai evangélium szerint azonban már nemcsak az apostolok tartoztak Jézus közösségébe, hanem Tovább…

Szeptember 21. csütörtök, TEMPLOMUNK FELSZENTELÉSÉNEK 280. ÉVFORDULÓJA

Szeptember 21. Templomunk felszentelésének ünnepe Ef 4,1-7. 11-13; Mt 9,9-13 Mit jelent számunkra (ez) a templom? Megerősödött-e bennünk Isten jelenléte annyira, hogy azt mások is megtapasztalják?          Mai templomnak az elődjét IV. Béla király uralkodása idején építették 1250 és 1260 között az akkori városfalon kívül. Tovább…

Szeptember 20. szerda, Kim Taegon Szt. András áldozópap és Csong Haszang Szt. Pál és társai vértanúk

Évközi 24. hét, szerda – Lk 7,31-35 Komolyan vesszük-e Jézusnak a bűnbánatra, illetve az örömre szóló felhívását?          A mai evangélium szerint Jézus nemzedéke nem fogadta el sem Keresztelő János bűnbánatra szóló felhívását, sem Jézus örömhírét. A Keresztelőt szélsőségesen kemény aszkéta-élettel vádolták. Jézust pedig, aki Tovább…

Szeptember 19. kedd

hét, kedd – Lk 7,11-17 Mennyire a hatékony bennünk az örök élet reménye?          A mai evangéliumi részletben arról szól, hogy a város kapujánál két menet találkozott. Az egyiket az élet adója vezette, a másik menet élén a halál haladt. Az embereknek ez a két Tovább…

Szeptember 18. hétfő, Copertinoi Szt. József áldozópap

Évközi 24. hét, hétfő – Lk 7,1-10 Miben lehet számunkra példakép a kafarnaumi százados?            A mai evangéliumi részletben Jézus a kafarnaumi százados példáját állítja elénk.          Lukács evangélista elbeszélésében a százados teljesen távol maradt. Egyszer sem lépett közvetlenül a színre. Jóllehet pogány volt, Tovább…

Szeptember 17. vasárnap, Szent Ferenc atyánk stigmatizációja

Szept. 17. Szent Ferenc sebhelyei – Gal 6,14-18; Lk 9,23-26 Hogyan fogadjuk a szenvedéseket? Vigyázunk-e arra, hogy szenvedéseinkből ne vesszen egy csöpp se kárba?             Tudjuk, hogy csak az tartozhat Jézushoz, „aki hallgatja és megtartja” Jézus tanítását, illetve „aki napról napra fölveszi keresztjét”, és Tovább…