Schola Gregoriana Budapestinensis

Fotó: Keppel Ákos

A Gregorián Társaság Béres György (pap, egyházzenész) kezdeményezésére 1990-ben alakult meg, az európai zenetörténet egy igen fontos, ám kevéssé ismert, mintegy ezeréves időszaka zenéjének, a gregorián éneknek tanulmányozását, tanítását, művelését és közkinccsé tételét tűzve ki céljául. Szakmai feladatának tekinti az énektanárok és karvezetők továbbképzését. Legfontosabb célja pedig a gregorián éneknek a saját helyén, azaz a liturgiában való megszólaltatását tartva.

A gregorián énekléséhez igazi alázat szükséges, itt nincs lehetőség “önmegvalósításra”. A szép együtthangzás kiépítésében sokat segített ifj. Sapszon Ferenc Kossuth- és Liszt-díjas karnagy, a schola tagja és szólistája.

A Schola Gregoriana Budapestinensis 1994-ben alakult meg Béres György atya, a Gregorián Társaság akkori elnökének vezetésével. A gregorián ének számukra énekelt imádság, az egyház ősi, legszentebb éneke, amely a liturgiában válik igazán élővé, és amelynek révén létrejön egy örömteli találkozás az Úrral. A liturgiában énekelt szentírási szakaszok, az Isten és az ember közötti párbeszéd hangján szólalnak meg. Isten végtelen szépsége és egyszerűsége tárul fel azokban a dallamokban, amelyek több mint ezer éve keletkeztek, mégis mindig frissek, újak, és telve vannak meglepetéssel.

1996. október óta a Pesti Ferencesek templomában végzünk rendszeres szolgálatot Dr. Kis Csongor akkori ferences templomigazgató pártfogásának köszönhetően, ahol – a nyári hónapok kivételével – minden kedden a 18.30-kor kezdődő szentmisén gregorián misét éneklünk a hívekkel közösen.

További részletek a Gregorián Társaságról