2023. október 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

Október 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

Ef 2,19-22; Lk 6,12-19

Buzgók vagyunk-e Krisztus követésében?

 

         A ma ünnepelt két apostolról tudjuk a legkevesebbet az újszövetségi Szentírásból. Lukács evangélista Simonról csak annyit említ, hogy: „a buzgó”.

         Karióti Júdást kivéve a többi tizenegy apostol mindegyikéről el lehetett volna mondani, amit Lukács evangélista Simon apostol nevéhez kapcsolt, hogy buzgó volt. Mindnyájan igyekeztek, hogy ha már meghívta őket Jézus, akkor ennek a meghívásnak eleget tegyenek. Saját magukkal kapcsolatban tudatában voltak annak, hogy Jézus minden gyarlóságuk ellenére választotta ki őket. Ha Jézusnak megfeleltek, akkor ezt a meghívást nem akarták felülbírálni.

         Az apostolok példáján felbuzdulva mi se azzal foglalkozzunk, hogy mások milyenek. Elsősorban arra figyeljünk, hogy Jézus mit mond nekünk, mire hív bennünket! Mindennapi lelkiismeret-vizsgálatunkban azt vizsgáljuk meg, hogy Jézus tanítását hogyan igyekeztünk teljesíteni, esetleg milyen téren lehettünk volna buzgóbbak! Mivel adományaink különbözőek, senki ne gondolja magát másoknál különbnek, ne nézze le a másikat! Teljes szívünkből, minden képességünkkel szeressük Istent, és tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik!

         Tegyük magunkévá Pál apostol kérését: „A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok” (Róm 12,11)!