Szeptember 28. csütörtök

Évközi 25. hét, csütörtök – Lk 9,7-9

Tudjuk-e a helyes választ arra a kérdésre, hogy mi kinek tartjuk Jézust?

 

         Életünknek mindössze két fontos kérdése van, melyre életünk minden napján szükséges keresnünk az egyre személyesebb és egyre pontosabb választ:

(1) kinek tartjuk  Jézust? és (2) szeretjük-e Jézust.

         Jézus korában az emberek sok mindent gondoltak Jézusról, de kitűnt, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy a lényegét tekintve kicsoda Ő (pl. hogy a Mennyei Atya Fia, hogyan és miért jött a világba, stb.).

         A Heródes környezetébe eljutott tudósításokban közös, hogy a nép szerint Ő az a próféta, akit a végső idők eljövetele előtt vártak. De úgy látszik, azt senki sem merte állítani, hogy Isten új prófétát támasztott benne. Csak azt gondolták, hogy valamelyik régi próféták közül valaki újra megjelent.

         Heródes nem hitt a feltámadásban, valamint abban sem, amit a mennybe ragadott próféta (Illés) megjelenéséről rebesgettek. De a kérdés megmaradt: kicsoda Jézus?

          Jézus tanításának és tetteinek híre arra ösztönözte Heródest, hogy keresse a Jézussal való személyes megismerkedés lehetőségét. De csak kíváncsiságból, valamint félelemből akart Jézussal találkozni. Kíváncsi volt arra, hogy ki lehet az az ember, aki csodatevő erővel rendelkezik. Tartott attól, hogy egy népszerű, hatalommal rendelkező személy, aki elragadhatja tőle uralmát. Ezért mindenképpen látni akarta Őt, szeretett volna beszélni Vele, személyesen akart tanúja lenni egy csodájának. Azt remélte, hogy saját tapasztalatai révén eljut Jézus megismerésére.

         (A találkozás néhány nappal Jézus halála előtt megtörtént, amikor Pilátus elküldte Jézust hozzá. Heródes akkor is valamilyen csodát várt, de Jézus szóra sem méltatta. vö. Lk 23,6-11)

         Mi tudjuk, hogy semmiféle külső tudományos kutatás, kísérleti vizsgálat, elemzés nem vezet el Jézus megismerésére, csak a hit útja. Nem a test és vér nyilatkoztatja ki nekünk. Ez Isten ajándéka.

         De akkor mi a teendőnk?

  1. Hittel, bizalommal hallgassuk őt!
  2. Az ő tanításának és tetteinek ismeretében tegyük, amit mond.
  3. Miután egészen közeli, személyes kapcsolatba kerültünk Vele, adjunk hiteles, valamint személyes választ életünk első, legfontosabb kérdésére, számítva arra, hogy nekünk is részünk lesz abban a kinyilatkoztatásban, amit minden igazi Krisztus-követő megkap.

         Ha jó választ adunk arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus, akkor erre az a bizonyíték, hogy meghalljuk, hogy Ő kinek tart minket, ezt követően pedig elfogadjuk azt a hivatást, amelyet ő szán nekünk.

         Aztán menjünk oda, ahová Ő hív, vagy küld, valamint tegyük mindig azt, amit Ő mond! Akkor tapasztalni fogjuk, hogy Ő jelen lesz bennünk, valamint az ő jelenlétét rajtunk keresztül megtapasztalják azok is, akikkel együtt élünk.