Augusztus 22. kedd, Boldogságos Szűz Mária Királynő

Évközi 20. hét, kedd – Mt 19,23-30

Miért nehéz a gazdagnak bejutni Isten országába?

         Jézus korában az írástudók meg voltak győződve arról, hogy a vallásos élet jutalma a gazdagság. Jézus ezzel a tévhittel szemben felhívta a figyelmet a gazdagság  veszélyeire. Ezek főleg az önzés, az anyagiasság, a szívtelenség és az elbizakodottság. A gazdagság vakká is tud tenni, mint a gazdag ifjút, aki nem ismerte fel a nagy lehetőséget, és nem tartotta kitüntetésnek, hogy Jézus meghívta őt a követői közé.

         Nem az jelenti a veszélyt, hogy az ember becsületes munkával vagyonra tesz szert, hanem a vagyonhoz való ragaszkodás, ami kiszorítja Istent az Őt megillető helyéről, a szívünkből.

         Fontos megjegyeznünk, hogy mindent azért kapunk Istentől, hogy mások javára használjuk fel.

         Aki le tud mondani az anyagi előnyökről és Isten hívását követi, annak az lesz a jutalma, hogy már itt a földön és majd az örök boldogságban is együtt lehet Istennel, az angyalokkal, a szentekkel, valamint a  szeretteivel.