Szombaton ( 2023. augusztus 19-én) az In memoriam Gergely Ferenc sorozatban ‘Ave Maris stella’ (Üdvözlégy Tengernek Csillaga) címmel orgonazenés áhítatot tartunk.

Szombaton ( 2023. augusztus 19-én) az In memoriam Gergely Ferenc sorozatban ‘Ave Maris stella’ (Üdvözlégy Tengernek Csillaga) cimmel
orgonazenés áhítatot tartunk. J.S. Bach művei mellett Floor-Peeters, Mendellsohn-Bartholdy és Liszt Ferenc művei lesznek hallhatók. Mindenkit szeretettel várunk.
Az est bevételét templomunk egyházzenei rendezvényeire fordítjuk.

A műsort egyházi ünnepeink jegyében állítottuk össze.

J.S. Bach (1685-1750): Esz- dúr prelúdium és fúgája, (BWV 552) a Szentháromságot jeleniti meg.  A Preludium és a fúga között elhangzó korál O Mensch, bewein dein Sünde gross, BWV 622 a szerző egyik legbensőségesebb darabja.Az “O Mensch bewein dein Sünde groß” korál legismertebb feldolgozása Bach orgonakorálja,illetve a Máté passió 1. részének zárókórusa.
Liszt Ferenc (1811-1886): A-dúr legendája Szent Ferenc életének azt a pillanatát ragadja meg, amikor Ferenc a madaraknak prédikál. ” Igazi paradicsomi világot tár az olvasó elé a legendának az a része, amelyben Szent Ferenc az ő húgocskáinak, a madaraknak prédikál. Társaival együtt ballag a mezőben s észreveszi, hogy különböző madaraknak temérdek sokasága üldögél a fákon. «Mondá társainak várjatok meg engemet ez úton, elmegyek és prédikálok én húgaimnak, madaracskáknak.» És elment a mezőbe, ahol a madarak lakoznak vala. És legottan, hogy prédikálni kezdett, valamennyi madár leszállt hozzá. S a madaraknak mondá Szent Ferenc: Igen sokkal tartoztok Istennek én húgaim, madarak. És tartozzatok is mindenkoron dícsérni őt szabadságtokért, repüléstekért, égi életetekért. Ti nem vettek, nem arattok, Isten mégis éltet benneteket. Ad folyóvizet és forrásokat innotok, ad hegyet és halmot fészkelnetek. És mert sem fonni, sem szőni nem tudtok, ad tinektek és a ti fiaitoknak kellemes öltözést. Azért igen szeret titeket a Teremtő, aki tinektek ennyi jót adott. Óvjátok magatokat én húgaim, madaracskák, ne legyetek hálátlanok, hanem mindenkor dícsérjétek Istent. És a boldogságos atya beszédére a madarak mind megnyitották orrukat, kiterjesztették szárnyukat, kinyújtották nyakukat. Fejüket tisztesen lehajták a földig. És ő éneklésükkel és viselkedésükkel mutatták, hogy a szentatya beszédén sokképen örvendeznek vala.” Mindezt nem csak olvashatjuk, hanem zenei füleinkkel hallhatjuk is Liszt ábrázolásában.
Franciscus Florentinus Peeters, Baron Peeters (4 July 1903 – 4 July 1986) neve ismerősen cseng Magyarországon. A belga szerzővel Gergely Ferenc, templomunk legendás orgonistája is jó kapcsolatokat ápolt. A Toccata, fuga és himnusz alapjáulaz “Ave Maris Stella” dallamára az Üdvözlégy tengernek csillaga Mária-himnusz szolgált.
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)  négytételes f-moll szonátája (Sonata in f Op 65, No.1. ) első tételben a teljes orgonás szakaszokat a Was mein Gott will, das gscheh allzeit (protestáns korál, amelynek szövege az Istenbe vetett bizalomról szól) halk közbeszólásai szakítják meg. A következő két tétel is manuálváltásokat használ a zenei párbeszéd eszközeként. Az Adagio-ban (2. tétel) ez egyfajta visszhang-effektust eredményez, míg az Andante-ban (3. tétel) egy halk, szinte könyörgő témát ismételten megszakítanak masszív, akkordikus felkiáltásokkal. Az utolsó tétel a Megváltás felett érzett öröm, amely emelkedő és ereszkedő arpeggio figurák hullámaival kap hallható alakot.