Július 31. Évközi 17. hét, hétfő

Évközi 17. hét, hétfő – Mt 13,31-35

Hogyan veszünk részt Isten országának a terjedésében?

         A Jézus korabeli zsidók úgy képzelték, hogy a messiási ország eljövetele mindenki számára lenyűgöző látványosság lesz. Ezzel szemben Jézus a tudomásukra hozta, hogy az általa meghirdetett ország nem feltűnő jelek kíséretében jön el, hanem úgy jelenik meg az emberek között, mint egy kis mag, vagy mint a kovász, és fokozatosan bontakozik ki. Mert a cél az emberek megtérése, valamint lelki átalakulása. Ezekhez pedig elmélyülés és idő kell.

         Isten országa, vagyis urasága, uralma fokozatosan bontakozik ki bennünk és köztünk, továbbá annak fejlődésében nekünk is szükséges részt vállalnunk. Először magunknak szükséges belsőleg átalakulnunk. Magunkban kell először növekednie az Isten országának.

         Főleg a hitünkben szükséges megerősödnünk. Ez nem a hitigazságok csodálatos és szerteágazó rendszerének egyre jobb és árnyaltabb ismeretét jelenti, hanem egyszerűen a Jézus Krisztusba és az örök életbe vetett hitünk megerősítését. Nagyon nagy szükség van a mély és szilárd hitre, hogy azt ne tudják kikezdeni a sikertelenségek, a megpróbáltatások, a kényelmességünk és az önzésünk.

         Ha napról napra igyekszünk életünk részévé tenni azt, amit Jézus tanításából megismertünk és megértettünk, akkor Isten országa napról napra növekedni fog bennünk. Annak ellenére, hogy átmenetileg (gyónásról gyónásra) ugyanazokat a bűnöket követjük el, úgy tűnik, mintha nem haladnánk előre.

         Isten országa ott van, ahol az emberek Krisztus tanítása szerint élnek. Nem a nagy események a döntőek a mi egyéni életünkben és az Egyház életében sem, hanem a hitünk szerinti magatartásunk és tetteink, valamint a másokhoz való viszonyaink teszik láthatóvá az Isten országát. Ez pedig a főparancs és Jézus új parancsának a teljesítése, ami Isten imádása, vagyis Isten uralmának az elfogadása, valamint az áldozatos szeretetnek a mindennapi gyakorlása.

         Ezenkívül vállalnunk kell a kovász szerepét is. Elég a kovászról annyit tudnunk, hogy olyan erjesztő anyag, amely a lisztet tésztává alakítja és megkeleszti. Nekünk is ilyen egyesítő, közösségformáló, közösséget összetartó erővé szükséges válnunk. Tudjunk közösséget teremteni, és mások számára olyanná válni, mint a falat kenyér! És vállaljuk azt a szerepet is, amelyet a mustármagból kifejlődött bokor nyújt az ég madarainak, otthont és védelmet nyújt a rászorulóknak!

         Adjunk hálát azért, hogy minden korban vannak olyan szülők és nagyszülők, akik családtagjaik hitben való növekedését fontosnak tartják. Valamint vannak olyan papok, szerzetesek, férfiak és nők, akik egész életüket Isten országa fennmaradásának és növekedésének szentelik.

         Kérjük Istent, hogy tartozhassunk közéjük mi is, hogy bennünk és általunk is terjedhessen az Isten országa!