Július 12. Évközi 14. hét, szerda

Évközi 14. hét, szerda – Mt 10,1-7

Mennyire értjük és hogyan teljesítjük küldetésünket?

A Szentírásban az apostol elnevezés ránk is vonatkozik. Tehát nekünk is apostolokká kell válnunk.

Ehhez először szükséges megtisztulni az irigységtől, féltékenységtől, haragtól, a gyilkos indulatoktól. Mert csak az lehet Isten hatalmának közvetítője, az evangélium hirdetője, aki újjászületik a bűnbánatban, illetve magában hordozza az Isten Országát. Csak az tudja a testvériséget jelként felmutatni, illetve megmutatni a feltámadott Krisztus erejét, aki igazi testvériségben él. A küldetés arra szól, hogy tanúskodjunk Jézusról, de csak arról tanúskodhatunk, amit magunk is megtapasztaltunk.

János apostol az első levelében írta, hogy „ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben.” Nem tud közösséget teremteni az, akinek nincs közösség-tapasztalata.

Szükséges átélnünk, hogy személyes kapcsolatban vagyunk külön-külön a három isteni Személlyel, hogy aztán tanúságot tehessünk erről a világban is! Ez a küldetésünk.