Június 28. Évközi 12. hét, szerda

Évközi 12. hét, szerda – Mt 7,15-20

Szerintünk melyek az igazi keresztény ember ismertető jegyei?

Jézus figyelmeztetése nekünk is szól: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól!” Jézus megadta a jelet a felismerésükre: „Gyümölcseikről ismeritek fel őket.”

Az újszövetségi Szentírás alapján egészen pontosan meghatározhatjuk, hogy melyek a Lélek gyümölcsei, amelyek sokféle erényben bontakoznak ki. „A Lélek gyümölcse…: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5,22-23).

Minden őszinte vallásosság főleg a tevékeny szeretet gyakorlásában mutatkozik meg. Az élet terheinek türelmes hordozása, a jóakarat, a segítőkészség, az Istenbe vetett bizalom mutatja meg az ember igaz voltát.

A szeretet néhány megnyilvánulását Pál apostol is felsorolja a szeretethimnuszában (1Kor 13. fejezetében). Első helyen említi a türelmet. A szeretet jóságos (mindenkinek jót akar, nem önző). Nem keresi a maga hasznát, hanem az Atya akaratát keresi, illetve azt követi. Nem gerjed haragra. Mindent eltűr, mindent elvisel, amin nem lehet, vagy nem tud változtatni. Másokhoz való viszonyában békességes.

Segítsen meg minket az Isten, hogy Krisztusnak hiteles tanúságtevői legyünk!