Július 8. Évközi 9. hét, csütörtök

Évközi 9. hét, csütörtök – Mk 12,28-34

Hogyan viszonozzuk Isten irántunk való szeretetét?

Az írástudó csak egy parancsot akart tudni: hogy melyik az első a parancsok közül. Jézus azonban rögtön hozzátette a másodikat is: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” A kettő összetartozik, amint szent Ágoston is figyelmeztetett: „Senki sem állíthatja, hogy szereti a Főt, miközben gyűlöli a Test tagjait.”

Röviden csak három megjegyzés:

A felebarátaink szeretete erőnket meghaladó feladat. Csak a Szentlélekkel együttműködve válhatunk képessé arra, hogy másokat elfogadjunk és szeressünk.

A szeretet elsősorban nem érzelem, hanem bizalomteljes ráhagyatkozás és hűség Isten felé. Az emberek felé pedig türelem, áldozatkészség és okos segítés.

Ha teljesíteni tudnánk a főparancsot, akkor már közel járnánk Isten országához.