Május 21. Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele A – Mt 28,16-20

Mit jelent számunkra Jézus mennybemenetele? Máté evangéliumának utolsó verseiben (amelyeket ma hallottunk) egy szó sem esik a feltámadott Úr mennybemeneteléről. Erről az Apostolok Cselekedeteinek könyve számol be. Máté inkább Jézus jelenlétét hangsúlyozza tanítványai körében. Vele kapcsolatban egyetlen ige sem szól távozásról, elszakadásról. Jézus utolsó szavai véget nem érő kapcsolatot ígérnek: „Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig”.

Ma nem Jézus eltávozását, hanem egy új, másfajta jelenlétét ünnepeljük. Azért lépett ki a fizikai érzékelésünk teréből, hogy már ebben a földi életünkben is még jobban velünk, sőt bennünk lehessen, méghozzá az Atyával együtt.

A feltámadott Úr utolsó megjelenése alkalmával a missziós parancs áll a középpontban. Jézus mennybemenetelével ugyanis még nem teljesült be az ő küldetése, mert Ő minden ember üdvösségét szeretné. Máténál a mai evangéliumban ezt így olvassuk: „Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet”!

Krisztus parancsának nagyon lényeges szava a most:Most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet”! Nem azt kéri, hogy majd egyszer, hanem hogy „most”. Az Úr szavaiban sürgetés van.

Az ősegyház minden tagját áthatotta a missziós lelkület. Erre ma is nagy szükség van. Ahol a missziós lelkület lanyhul, vagy esetleg megszűnik, ott az Egyház tagjainak száma ennek arányában fogyatkozik.

Tehát Jézus parancsa, valamint az angyalok felszólítása nem csupán az apostoloknak, hanem nekünk is szól. Ahogyan az Úr mennybemenetelét követően Pünkösdig az apostolok az Úr ígéretének beteljesedésére, a Szentlélek eljövetelére tevékenyen vártak, mi is ezt tegyük (nemcsak Pünkösd ünnepéig, hanem utána is)! Mindig tanulékonyan figyeljünk a Szentlélekre, aki minket is arra indít, hogy hirdessük Krisztus győzelmét a halál fölött!

Engedjük, hogy eltöltsön minket a lelki erősség és a bölcsesség Lelke. Töltsön el bennünket annak öröme, hogy Jézus közelebb került hozzánk, mint ahogyan a mennybemenetele előtt volt együtt tanítványaival!

Azt a küldetést kaptuk, hogy a mi közreműködésünkkel minden ember elnyerje az üdvösséget. Vagyis mindnyájan együtt lehessünk itt a földön, illetve az örök életben is Krisztussal és az Atyával!

Ne feledjük, hogy életünk értelme, illetve célja az örök üdvösség elnyerése! Minden erőnkkel erre törekedjünk! Életünk alkonyát nem megkeseredetten, hanem egyre nagyobb derűvel fogadjuk! Töltsön el minket az a vigasztaló tudat, hogy földi életünknek van folytatása a mennyben, szeretteinkkel és minden szenttel együtt a Szentháromság közösségében!