Május 17. Húsvét 6. hete, szerda

Húsvét 6. hete, szerda – Jn 16,12-15

Hogyan növekedhetünk Isten ismeretében és szeretetében?

Jézusnak az a kijelentése, hogy „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra”, azt jelenti, hogy a Szentlélek a világ végéig állandóan végzi megvilágosító, valamint megszentelő munkáját. Jézus mindössze hároméves tanítói működésébe ugyanis nem fért bele egész üdvözítői, istenfiúi mivoltának megismertetése. Ráadásul ehhez okvetlenül szükséges volt feltámadásának a megtapasztalása is.

Szükséges, hogy egész életünkben folyamatosan fejlődjön a hitünk. Ha folyamatosan figyelünk a Szentlélekre, akkor az ő segítségével egyre jobban megérthetjük Krisztus tanítását, egyre jobban megismerhetjük Őt, illetve mennyei Atyánkat! Így egyre tisztábban láthatjuk életünk végső célját, valamint ennek megfelelően alakíthatjuk mindennapi feladatainkat.

Legfőképpen arra törekedjünk, hogy a Szentlélek által egyre jobban kibontakozzék bennünk a Szentháromság élete! Így lesznek földi életünk folyamán egyre személyesebbek a kapcsolataink a három isteni személlyel, amelyek majd csak az örök életben jutnak el a teljességre.