Hirdetés 2023. május 14.

Húsvét 6. vasárnapja

  1. A mai a perselyadományokat a ferences rendtartomány növendéke­inek képzésére továbbítjuk. Nevelésük és képzésük közös érdekünk, hisz ők lesznek azok, akik később templomainkban, iskoláinkban és más intézményeinkben szolgálni fogják a híveket, diákokat, rászorulókat. Köszönjük a testvérek nagylelkű adományait, amellyel támogatják növendékeink képzését, valamint a hivatásokért mondott fohászokat.
  2. A ferences szerzetesség iránt érdeklődő 16-35 év közötti férfiak számára Nyílt Naplesz Pasaréten május 27-én. Jelentkezni május 23-ig lehet a hivatas@ferencesek.hu e-mail címen. További részletek ITT.
  3. Május hónap folyamán minden este 1/4 7-től a Loreto-i litániát énekeljük templomunkban a Boldogságos Szűzanya tiszteletére.
  4. Az Ensemble Pannonia Superior, azaz a győri Széchenyi Egyetem Régizenei Szakkollégiumának tagjai adnak zenés áhítatot templomunkban május 19-én, péntek este fél 8-tól. Művészeti vezetőjük Prehoffer Gábor.
  5. Idén is közös úrnapi körmenet lesz a belváros templomaival jún. 11-én, mely az Egyetemi templomból 9 órakor indul, a mi templomunkban és a Szerviták terén imádkozva a Belvárosi Főplébánián közös szentmisével zárul.
  6. Kántorátusunk az idei úrnapi körmenet és az úrnapi nagymise énekes szolgálatához várja a jelentkezőket. Érdeklődni Kecskés Mónikánál és a sekrestyében lehet.
  7. Örömmel tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy egy önkéntes fiatalnak köszönhetően néhány hete megújult templomunk facebook oldala
  8. Örömmel hirdetjük, hogy templomunk főoltárának és mellékoltára­ink portalanítása és a szobrok szakszerű kezelésének munkája a jövő hét folyamán megkezdődik. Ezen a héten 417.230 gyűlt össze erre. Még 1.170.270 Ft hiányzik.
    Szívesen fogadunk minden kisebb-nagyobb adományt a padok mögötti perselybe vagy banki átutalással mindazoktól, akiknek lehetősége van támogatni templomunk magasan levő szobrainak, oltárainak tisztítását. További részletek, fényképek ITT.