Adománygyűjtés a templom oltárainak tisztítására

ADOMÁNYGYŰJTÉS
a templom oltárainak tisztítására

A belváros közepén álló templomunk a környék hatalmas forgalma miatt nagyon porosodik, ami legjobban a templom magasabban levő szobrain, oltárain figyelhető meg.

Lelkes segítőink szervezésének köszönhetően tovább folytatódik templomunk nagytakarítása

  • a teljes főoltár (a főoltár teteje 16 méter magas!),
  • a körbefutó párkányok,
  • a mellékoltárok magasan levő részeinek,
  • valamint a bejárat fölötti dombormű
    portalanításával, és a szobrok szakszerű kezelésével.

Mivel ehhez állványzatot is kell építeni, melynek nagyon komoly költsége van, ezért szeretnénk kérni a hívek nagylelkű támogatását.

KÖLTSÉGVETÉS:

Állványzás, portalanítás, a szobrok szakszerű kezelése 1.587.500 Ft
Hívek adománya (2023. május 11-ig)    417.230 Ft
Hívek adománya (2023. május 20-ig) 1.313.245 Ft
Összesen: 1.730.475 Ft

A fennmaradó összegből (mivel az állványzatról nem volt megközelíthető, ezért alpin technika segítségével) korszerűsítjük a főoltár tetején lévő Szentháromság szimbólum megvilágítását.

Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat!

Jótevőinkért rendszeresen szentmisét ajánlunk fel!

Belvárosi Ferences Templomigazgatóság
11600006-00000000-40682275
megjegyzés: portalanítás