Május 11. Húsvét 5. hete, csütörtök

Húsvét 5. hete, csütörtök – Jn 15,9-11

Betartjuk-e kapcsolatainkban a fontossági sorrendet?

Az egész világon a legszorosabb, legmélyebb személyes kapcsolat az Atya és a Fiú között van. Ők egyedül az egymáshoz való viszonyukban különböznek egymástól. A szeretet adásán, elfogadásán, valamint viszonzásán kívül nincs semmi más különbség közöttük. A földön ehhez nincs hasonló.

Jézus az utolsó vacsorán azt mondta, hogy: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket”. Azért mondhatta ezt, mert mindent átadott nekünk, amit az Atyától kapott. Tőlünk pedig azt kéri, hogy mindennél és mindenkinél jobban szeressük Őt. Ugyanakkor ismerjük Jézus új parancsát is: „szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket” (Jn 15,12)!

Az emberek közötti legmélyebb, legszemélyesebb szeretetkapcsolat a házastársak között áll fenn. Ők egymáson kívül senki másnak nem mondhatják, hogy úgy szeretlek téged, mint a férjemet, illetve mint a feleségemet. A többi kapcsolatukat ennek rendelik alá. Tehát ezeket a kapcsolatokat az Isten szándéka szerint (a szeretet hierarchiájának megfelelően) szükséges sorrendbe állítani.

Kérjük a Szentlelket, segítsen meg minket, hogy mindenkit úgy szeressünk, ahogyan azt Isten a kapcsolataink jellegének megfelelően kéri tőlünk!