Május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostol

Május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe  Jn 14,6-14.

Mi az életünk célja? Mennyire vagyunk következetesek életcélunk megvalósításában?

Jézusnak a mai evangéliumban szereplő egyik mondata a budapesti Szent István Bazilika homlokzatán latinul olvasható: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”. A mai evangéliumban ezt Ő így folytatja: „Senki sem juthat el az Atyához, csak általam”.

Mit jelent az, hogy Jézus az út? Jézus nem azt mondta, hogy üdvösségünk elérése érdekében az alázatnak, az önkéntes szenvedésnek, az áldozatvállalásnak az útján szükséges járjunk, hanem hogy Ő maga az út.

Utunk célja a Mennyek Országa, amely nem térben és időben létező terület. A mi utunk célja egy személy, Aki nem más, mint az Atya. Jézus az Atyához megy, ahová minket is magával akar vinni. Az Atyához vezető út pedig Ő maga.

Életünk célja, hogy üdvözüljünk. Ennek elérési módja pedig a Jézussal való egyre személyesebb kapcsolat elmélyítése a Szentlélek által, valamint az ő tanítása szerinti élet. Így lesz egyre mélyebb, egyre személyesebb a kapcsolatunk vele, illteve az Atyával. Ez az örök élet. Ahogyan az utolsó vacsorán mondta: „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17,3).