Május 2. Húsvét 4. hete, kedd

Húsvét 4. hete, kedd – Jn 10,22-30

Mi a bizonyítékunk arra, hogy Jézushoz tartozunk?

Egyértelműen lehet tudni, hogy kik tartoznak Jézushoz. Ő maga mondta, hogy: „Az én juhaim hallgatnak szavamra… és ők követnek engem”. Vagyis a mi saját személyes bizonyítékunk arra, hogy Jézushoz tartozunk az, hogy Jézus tanítása szerint élünk. Ez megegyezik azzal, amit Jézus akkor mondott, amikor rokonai az ő anyjával együtt keresték Őt. Azok az ő hozzátartozói, akik hallgatják Isten igéjét, igyekeznek megérteni, valamint megvalósítani azokat (vö. Lk 8,21).

A Jézus iránti feltétlen bizalom szükséges ahhoz, hogy meghalljuk az ő szavát. Aki nem készségesen hallgatja (vagyis nem akarja követni), az nem fogja meghallani és felismerni, amikor Ő szól. Ha Jézus szavait igyekszünk megérteni, hogy mit akar személyesen nekünk mondani, aztán ha naponta életre is váltjuk, akkor hitünk, valamint belső hallásunk erősödik, fejlődik.

Ezért Isten igéjét mindig olyan figyelemmel szükséges olvasni, illetve hallgatni, hogy megismerjük az ő ránk vonatkozó akaratát, aztán pedig maradéktalanul törekszünk azt meg is valósítani.

Minden eseményben, minden élethelyzetben, de különösen döntéshelyzeteinkben figyeljünk Istenre! Ha ezt tesszük, akkor egyre világosabban, egyre határozottabban fogjuk hallani az ő hangját (akár közvetlenül is a lelkiismeretünk szaván keresztül, vagy mások szava által).

Jézus minden emberért jött, mindenkit össze akar gyűjteni az Atya országába. Minden egyes ember egyformán fontos Neki. De akik nem akarnak Hozzá tartozni, azokkal szemben nem alkalmaz erőszakot. Tehát azok nem tartoznak Hozzá, akik nem akarnak. Akik nem hisznek Benne (szavainak és cselekedeteinek), akik nem az ő tanítása szerint élnek, azok nem az ő juhai közül valók.

A másik bizonyítékát annak, hogy Jézushoz tartozunk, a múlt vasárnapi evangéliumi részletben találhatjuk meg. Jézus azt mondta, hogy Ő nem pusztán jó pásztor, hanem kapu is (vö. Jn 10,1-10). A kapu nem csupán a bejutás lehetőségét jelenti, hanem a védelmet is. Akik Jézushoz tartoznak, valamint követik Őt, azok teljes biztonságban érezhetik magukat, mert Jézus megvédi őket minden veszedelemtől. Tehát a nyugtalanító gondokat is bízzuk Rá! Ne engedjük, hogy erőt vegyen rajtunk az aggódás, illetve a gondterhelt nyugtalanság! Jézus bátorít minket, hogy akik rá hallgatnak, azok: „nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk”.

Tehát ahogyan az Atya hatalmas és mindenható, úgy Jézus is az. Hallgassunk az ő szavára, bízzunk Benne! Kövessük az ő tanítását, mert szeret minket! Ő azt akarja, hogy ne csak ebben a földi életben tartozzunk Hozzá, hanem halálunk után is mindnyájan együtt legyünk Vele az örök életben.