Hirdetés 2023. március 5.

Nagyböjt 2. vasárnapja

  1. Hálásan köszönjük a Kedves Testvérek bőkezű adományait a múlt heti ferences iskolák támogatására rendezett gyűjtéssel kapcsolatban.

  2. Nagyhétre készülve várjuk a jelentkezőket templomunk szkólájába. Jelentkezni Kecskés Mónikánál lehet a vasárnap esti vesperást követően vagy a sekrestyében.

  3. A Magyar Katolikus Püspöki Kar felhívásához csatlakozva nagyböjti segélyakciót szervezünk a Belvárosi Főplébánia Karitász csoportjával közösen. Ennek keretében tartós élelmiszereket gyűjtünk jövő vasárnap, márc. 12-én. A rászorulók nevében előre is köszönjük az ételkonzervet, a cukrot, az olajat, a száraztésztát és az ehhez hasonló felajánlásokat.

  4. Nagyböjtben minden pénteken du. fél 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban.

  5. Barsi Balázs atya elmélkedései segítenek idén is húsvét ünnepére való felkészülésben. A nagyböjti konferenciabeszédeket vasárnap esténként a fél 7-es szentmise után hallhatjuk, ill. visszanézhető ITT.

     

A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia körlevele a 2023. évi nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtésről.

Kedves Testvérek!

Ima-böjt-alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon.

Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat és régi böjti hagyomány az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel.

Szent Pál apostol a galatáknak írt levelében beszámol a korai egyház fontos kérdéséről, a pogányok evangelizálására megkapja küldetését Péter apostoltól, fontosnak tartja leírni: – „Csak legyen gondunk a szegényekre, ennek viszont igyekeztem is eleget tenni.” (Gal 2,10)

Az egyház követte az évezredek során az apostolok hagyományát abban is, hogy az evangelizáció mellet a diakónia, vagyis a szeretetszolgálat is kifejezetten fontos küldetést jelentett.

Boldog emlékű XVI. Benedek pápa a Deus caritas est – Az Isten szeretet kezdetű enciklikájában erről így tanít:

Az idők folyamán és az Egyház fokozatos elterjedésével szeretetszolgálatát, a karitászt a szentség kiszolgáltatásával és az Ige hirdetésével együtt lényeges összetevőjének tekintették: a szeretet gyakorlása az özvegyek és árvák, a rabok, a betegek és mindenféle szükséget szenvedők iránt éppúgy a lényegéhez tartozik, mint a szentségek szolgálata és az evangélium hirdetése. Az Egyház éppúgy nem hanyagolhatja el a szeretetszolgálatot, mint a szentségeket és az Igét. Ennek bizonyítására elég néhány példa. Jusztin vértanú (†155 k.) a keresztények vasárnapi ünneplésével kapcsolatban szeretet-tevékenységüket is elmondja, mely az Eucharisztiához kapcsolódik: a módosabbak lehetőségeik mértéke szerint mind adnak annyit, amennyit akarnak; az összegyűlt javakkal a püspök támogatja az árvákat, az özvegyeket és mindazokat, akik betegség vagy más ok miatt bajban vannak, valamint a foglyokat és az idegeneket is. A nagy keresztény író, Tertullianus (†220) elbeszéli, hogy a pogányokban mekkora csodálkozást váltott ki a keresztények gondoskodása a szükséget szenvedőkről. És amikor Antiochiai Ignác (†117 k.) a római egyházat a „szeretetben (agapé) elnöklőnek” nevezi, joggal föltételezhetjük, hogy e megjelöléssel a római egyház konkrét szeretet-tevékenységét is ki akarta fejezni.” (DCE22)

Ferenc pápa a Szegények VI. Világnapjára írt üzenetében rámutat, hogy jelen korunk milyen nehéz kihívás elé állítja a családokat:

„ Néhány hónappal ezelőtt a világ lassan elkezdte maga mögött hagyni a pandémia okozta zűrzavart, és a gazdasági fellendülés jeleit mutatta, s úgy tűnt, hogy a munkahelyük megszűnése miatt elszegényedett milliók fellélegezhetnek…..És ekkor egy új katasztrófa tűnt fel a láthatáron, és más forgatókönyvet kényszerített a világra.

Pál jeruzsálemi látogatása során találkozott Péterrel, Jakabbal és Jánossal, akik arra kérték, hogy ne feledkezzen meg a szegényekről. Az országot sújtó éhínség miatt ugyanis a jeruzsálemi közösség nehéz helyzetbe került, és az apostol azonnal gondoskodott arról, hogy e szegények javára nagyszabású gyűjtést szervezzen.

Mintha nem is teltek volna el évszázadok azóta, mi is ugyanezt a gesztust tesszük minden vasárnap az eucharisztia ünneplése közben: összegyűjtjük adományainkat, hogy a közösség segíteni tudjon a legszegényebbek szükségén. Ez olyan jel, amelyet a keresztények mindig is örömmel és felelősségtudattal cselekedtek meg, hogy egyetlen testvérünk se szenvedjen hiányt a legszükségesebbekben. 

A szolidaritás ugyanis azt jelenti, hogy megosztjuk azt a keveset, amink van azokkal, akiknek semmijük sincs, hogy senki se szenvedjen. Minél erősebb a közösség és az összetartozás mint életforma érzése, annál inkább megvalósul a szolidaritás.

Pál kérésének alapja kétségtelenül a konkrét segítségnyújtás szükségessége, de valós szándéka ezen túlmutat. Arra szólítja fel a közösséget, hogy a gyűjtés annak a szeretetnek jele legyen, amelyről maga Jézus is tanúságot tett. Röviden, a szegények iránti nagylelkűség legerősebb motivációját Isten Fiának abban a döntésében találja meg, hogy szegénnyé tette magát.”

A gazdasági válság – és annak következtében megjelent a rezsi- és élelmiszerárak növekedése – olyan családokat is nehéz helyzet elé állít, akik eddig anyagi biztonságban tudtak élni. Többen lettek azok a családok, akik segítségre szorulnak.

Hazánkban élő családjainkon szeretnénk segíteni, amikor idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtést a templomainkban. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.

Ferenc pápa így tanít bennünket: -„A szegényekkel találkozva a nagy szavak nem érnek semmit, hanem az kell, hogy az ember feltűrje az ingujját, és személyes elkötelezettségével a gyakorlatban fejezze ki a hitét, ezt a feladatot pedig nem lehet másokra áthárítani.” (Ferenc pápa a Szegények VI. Világnapjára írt üzenete)

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 12-től 19-ig. Adományaikat a Katolikus Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz.

A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Tudjuk, hogy a templomba járó híveink is nehéz helyzetbe vannak, hiszen a gazdasági válság bennünket sem kerül el. A „szegény asszony két fillérje” adományokat is hálásan köszönjük, hogy újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

 „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

Kelt: Budapest, 2023. nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Kérjük a körlevelet felolvasni 2023.március 5-én, – nagyböjt 2. vasárnapján- minden szentmisén.