Február 15. Évközi 6. hét, szerda

Évközi 6. hét, szerda – Jak 1,19-27; Mk 8,22-26

Törekszünk-e Jézus tanításának megértésére, illetve követésére?

Márk evangéliumában Jézus csodái között ez az első vak ember, akit Jézus meggyógyított. Olyan szempontból különleges a gyógyítása, hogy fokozatosan történik, és éppen azelőtt, hogy a tanítványok bepillantást nyernek Jézus sorsába, az ő titkába. Ez a titok pedig az, hogy Ő olyan Messiás, Akire szenvedés vár, sőt Akit majd megölnek.

Kevéssel előbb a tanítványok azt a szemrehányást kapták Jézustól, hogy vakok: Van szemetek és nem láttok…?” (Mk 8,18). Jézus meg akarja nyitni a tanítványok szemét. Jézusnak ez az első csodája tehát az ő első tanítványainak is szól, valamint minden olyan tanítványának, akinek valaha is szüksége lesz Jézus megvilágosító érintésére.

A hit útján járva nem érünk azonnal célba, hanem lépésről-lépésre haladunk. Fokozatosan sajátítjuk el hitünk igazságait. Jézus tanításának megértéséhez és magunkévá tételéhez minden nap szükséges egy lépést megtenni!

Jézus mondta, hogy: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen” (Lk 9,23). Legyünk készek arra, hogy a magunk keresztjét vállalva Jézussal együtt járjuk utunkat!