Vilmos atyánkra emlékezve

A vidám szív a legjobb orvosság” (Péld 17,22)

 

A Jóistenbe vetett bizalommal adjuk hírül, hogy

Halmai László P. Vilmos OFM

ferences szerzetes, pap, az esztergomi Ferences Gimnázium hosszú évtizedeken keresztül kedvelt és kedves tanára életének 77. évében, 2022. december 12-én elhunyt.

Vilmos atya 1946. május 26-án született Gyöngyösön, és az alsóvárosi Ferences Templomban a keresztségben a László nevet kapta. Bár a szerzeteseket 1950-ben kitelepítették a kolostorból, a ferencesekkel nem szűnt meg a család kapcsolata, hiszen fiukat az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba íratták. Az érettségi évében született meg benne az elhatározás, hogy jelentkezik a rendbe, ahol remélte, hogy „a természetfeletti lelki életet ki tudja alakítani magában, és megtalálja az igazi boldogságot.”

Az esztergomi novícius év letelte után 1965. augusztus 30-án letette első fogadalmát, majd Pasarétre került, ahol a teológia elvégzése mellett megszerezte a fizika-kémia szakos középiskolai tanár diplomát. Miután 1971-ben pappá szentelték, 1972-ben kezdett tanítani és prefektusként dolgozni Esztergomban. A fizika és kémia tanítása mellett három osztályt vitt végig osztályfőnök-prefektusként, majd 1986 után több osztály mellett vállalt osztályfőnöki és segédprefektusi szolgálatot. 1985-től Reisz Pál igazgató atya mellett vállalta el az igazgatóhelyettesi feladatot, több éven keresztül volt a rendház vikáriusa. 2011-ben ment nyugdíjba, de még utána pár éven keresztül tanított az iskolában.

Vidám kedélyével, jó humorával kellemes légkört tudott teremteni mind a tanáriban, mind a tanórákon, vagy akár a balatonakarattyai üdülőben végzett szolgálat közben. A sok kísérlet bemutatása mellett törekedett az ismeretek magas szintű átadására, de nagyvonalú tudott lenni, ha osztályzásra került sor. Tanórán kívül szinte minden diákkal, kollégával, visszatérő öregdiákkal talált közös témát, érdeklődve fordult mindenki felé. Gyakran keresett „lelki embereket” a pincei teendőkhöz, ahol esetleg egy pohárka bor mellett az élet fontos kérdései is könnyedebben kerültek elő vagy rendeződtek el. Hosszú ideig a legnépszerűbb gyóntatója volt az ifjúságnak az intézményben.

2015-től elvállalta a rendház élelmezésének szervezését, amit egyszerű alázattal végzett, amíg egészsége engedte. A különféle betegségeket panasz nélkül, nagy természetességgel viselte. Utolsó heteiben ereje gyorsan fogyatkozott, majd szentségekkel megerősítve, csendesen tért vissza Teremtőjéhez.

Vilmos atyáért 2022. december 22-én, az esztergomi Ferences Templomban 10.30-kor napközi imaórát imádkozunk, a szentmise 11-kor kezdődik, majd ezt követően kerül sor a temetésre a rendház kriptájában.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!