November 23. Évközi 34. hét, szerda

Évközi 34. hét, szerda – Lk 21,12-19

Hogyan fogadjuk, ha üldöznek minket?

Ha Krisztus tanítványai vagyunk, akkor a legfontosabb ismertetőjegyünk az, hogy szeretjük egymást. A második pedig az, hogy üldöznek minket. Krisztus mondta: „Ha… engem üldöztek, titeket is üldözni fognak” (Jn 15,20).

Isten miatt vállalt szenvedéseinkkel teszünk tanúságot az Iránta való hitünkről, hűségünkről és szeretetünkről. De Ő is tanúságot tesz a mellettünk való hűségéről, az irántunk való szeretetéről, bizalmáról.

A mai evangélium szerint Jézus úgy tesz tanúságot mellettünk már itt a földön, hogy amint mondta: „olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani”.

Isten Lelke irányítja szavainkat, valamint tetteinket a Jézus mellett való tanúságtételben. Ez nem csupán a világ felé, hanem a magunk számára is megnyilvánul abban, hogy az üldöztetés, a gyűlölet közepette meg tudjuk őrizni a békét és a szeretetet. Egyedül Isten segítségével tudunk állhatatosak, türelmesek, szelídek maradni.

Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik” (Rom 8, 28)! A megpróbáltatások felkészítenek minket életünk legnagyobb próbatételére (a halálunkra) is, hogy a végsőkig állhatatosak maradjunk, és bizalommal várjuk Jézus Krisztus végső eljövetelét.