Október 5. Évközi 27. hét, szerda

Évközi 27. hét, szerda – Lk 11,1-4

Igyekszünk-e figyelmesen és elmélyülten imádkozni?

Ma az Úr imájának a rövidebb formáját hallottuk Lukács evangéliuma szerint.

Az első kérésünk az, hogy Isten mindenki előtt nyilvánítsa ki, hogy Ő irgalmas Atya. Ez pedig azt jelenti, hogy mi a gyermekei vagyunk.

A második és a harmadik kérésünk összekapcsolódik. Szentnek hirdetni annyit jelent, mint félve tisztelni. Az pedig, hogy az ő uralma legyen teljessé bennünk, azt a kívánságot fejezi ki, hogy teljes szívünkből szeressük Őt.

A következő három kérés az Úr imájának ebben a formájában is az emberi szükségletekkel kapcsolatos. Az élethez szükséges kenyér, a megbocsátásra való készség, valamint a végzetes kísértéstől való megóvás, amely a hittől való eltávolodást eredményezné. Tartsuk fontosnak és mondjuk figyelmesen a kísértések idejére vonatkozó segítség kérést! Máté változatában ez kettős kérés!

Vizsgáljuk meg, hogy egyéni imádságainkban milyen kérések szerepelnek! Mennyire személyes, szeretetteljes Istennel a kapcsolatunk? Aztán igyekezzünk javítani imáinkon, magatartásunkon és életvitelünkön!