Szeptember 21. Templomunk fölszentelésének évfordulója

Szeptember 21. Templomunk felszentelésének ünnepe  Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,8-13.

Mennyire vigyázunk arra, hogy Isten méltó temploma legyünk?

Ma annak az évfordulóját ünnepeljük, hogy az 1250-1260 között épült ősi templom romjain emelt mai templomunkat 1743. szept. 21-én szentelte fel Patachich Gábor kalocsai érsek.

A templom általában olyan istentiszteletek céljára emelt épület, ahol áldozatot is mutatnak be. De az újszövetségi templom maga Jézus Krisztus, és mivel a keresztények Krisztus testének tagjai, minden hívő keresztény maga is az Isten temploma (1Kor 12,27).

Minden templomot rendszeresen szükséges takarítani, időnként pedig nagyobb felújításokat is végeznek rajta. Templomunk felszentelésének napján, valamint Máté apostol ünnepén kétszeresen is aktuálisak számunkra Jézusnak az evangéliumban elhangzott mondatai: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek… Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket”.

Ismerjük fel és bánjuk meg hibáinkat, az Isten templomához méltatlan viselkedésünket. Törekedjünk arra, hogy egyre jobban erősödjön meg bennünk Isten jelenléte, amelynek az a külső jele, ha növekedünk az áldozatos szeretetben! Így leszünk az emberekkel való találkozásainkban is az Istennel való találkozások színhelyei.