Augusztus 5. Évközi 18. hét, péntek

Évközi 18. hét péntek – Mt 16,24-28

Jézussal együtt készek vagyunk-e a szenvedések vállalására?

A mai evangélium szerint Jézus tudomásunkra hozza, hogy nemcsak neki szükséges vállalnia a keresztet, hanem azoknak is, akik követni akarják Őt. Amikor Jézus az ő követésében a kereszt vállalására szólít fel, akkor Isten akaratának feltétel nélküli elfogadására hív.

Jézus egész életét az Atya akaratának keresése, valamint teljesítése határozta meg. Az Atya iránti, határokat nem ismerő szeretetéből vállalta a keresztet. Az ő szenvedésében, illetve halálában nem a gyötrelmek vállalása a döntő, hanem az, hogy abban is felismerte az Atya akaratát és el is fogadta azt. Tudta, hogy az Atya tervének végrehajtása nagyobb érték, mint a földi mulandó élet.

Ha vállaljuk a keresztet, ha szeretjük Jézust, valamint egymást, akkor így teljesíthetjük az Atya akaratát, és ezáltal elnyerhetjük az örök életet.