December 30. karácsony nyolcada – csütörtök

December 30. – 1Jn 2,12-17; Lk 2,36-40

Miért jövünk a templomba?

Anna prófétaasszony azért kapta azt a jutalmat, hogy jelen lehetett a templomban Jézus bemutatásakor, és meg is láthatta Őt, mert „Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal”. Ezen felül Jeruzsálem megváltására is várt.

Anna prófétaasszony hét évi házasság után még 60 évig élt özvegyen, és így érte meg a 84. évet. A szívből jövő imádságának, a böjtölésének és Isten szolgálatának jutalmául kapta meg a hit ajándékát. Ez által felismerhette a kisded Jézusban az évszázadok óta várt Megváltót. A kitartó várakozása, imája és Isten szolgálata meghozta a gyümölcsét. A kisded Jézust látva Istent dicsőítette, mert érdemes volt várnia a Messiásra.

Utána „beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Azért nem beszélt róla mindenkinek, mert csak azok képesek elfogadni az evangéliumot, akik tudják, hogy ez a világ megváltásra szorul.

Mi is azért jövünk a templomba, hogy megkapjuk a hit ajándékát. A hitben ismerjük meg Istent, a teremtő Atyánkat, és hitünkkel ismerjük fel, hogy egyedül Neki köszönhetjük a megváltást és az örök életet. Ezen kívül Istentől kapunk erőt a bűn elkerülésére és kötelességeink teljesítésére.