November 13. Évközi 32. hét, szombat

Évközi 32. hét, szombat – Lk 18,1-8

Hogyan mutatkozik meg imáinkban az Istenben való hitünk, reményünk és Isten iránti szeretetünk?

A mai evangéliumi részlet első és utolsó mondata az imádság és a hit kapcsolatáról szól. Lukács evangélista bevezető mondata szerint: „Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkoznunk, és nem szabad belefáradnunk”. Az utolsó mondatban pedig azt mondja Jézus, hogy: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

A hit és az imádság a szeretettel is szoros kapcsolatban van. János evangélista úgy fogalmazza meg hitünk lényegét, hogy: „Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad” (1Jn 4,16). Istent megismerni tehát azt jelenti, hogy megismerjük a szeretetet. Jézus a főpapi imájában azt mondta, hogy: „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17,3).

Lehetetlen, hogy akik szeretik egymást és együtt élnek, azok ne beszéljenek egymással. A beszéd az ismeretszerzésnek a legfontosabb módja és eszköze. Csak azt tudjuk szeretni egyre jobban, akit egyre jobban megismertünk. Az Istennel való együttélés egyik legnyilvánvalóbb jele, hogy rendszeresen, hosszabb szünetek nélkül, naponta beszélgetünk Vele, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük Őt.

Kapcsolataink minőségére jellemző, hogy milyen a beszédstílusunk és milyenek a beszédtémáink. A szeretet hiányosságára utal, ha unalmasnak, vagy terhesnek találjuk az imádságot.

Az imádságra azért is nélkülözhetetlenül szükségünk van, mert az imában tanít meg minket Isten arra, hogyan tudjuk elérni Őt (mint végső célunkat), hogyan maradhatunk rajta azon az ösvényen, amely Hozzá vezet, hogyan működjünk együtt Vele, mi az ő akarata, és hogyan tudjuk azt teljesíteni. Hiszen Tőle kérhetünk mindent, ami földi életünkhöz és az örök élethez szükséges. Már a földi életünknek is az a célja, hogy Isten éljen bennünk. Ennek azonban a mi részünkről alapfeltétele a tudatosság, amely abban nyilvánul meg, hogy akarunk kapcsolatba lépni az Istennel, sőt, akarunk tudatosan együtt élni, együttműködni Vele.

Pál apostol biztat minket: „Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk” (Róm 8,26). Ha jól akarunk imádkozni, akkor kérjük Jézust, hogy Ő is imádkozzon velünk, és így imádságaink révén állandóan fejlődni tudjunk a szeretetben! De ne csak kérjünk, hanem tudjunk szívből köszönetet mondani is. Nemcsak az év végén, hanem folyamatosan mindig köszönjük meg mindazt a jót, amit Istentől és embertársainktól kapunk napról-napra! Így fejlődik a kapcsolatunk Istennel és egymással.