December 24. Advent 4. hete, csütörtök

December 24. – 2Sám 7,1-16; Lk 1,67-79

Felkészültünk-e Jézus születésnapjának az ünnepére?

Jézus születésének ünnepe nem egyszerűen emléknap, hanem valóságos születés. Ezért fel kell készülnünk arra, hogy ezen az utolsó adventi napon ördögi támadásoknak leszünk kitéve! Ha már a gonosz lelkek nem tudták megakadályozni az Ige megtestesülését, legalább azt akarják lehetetlenné tenni, hogy az emberek befogadják Őt.

Ráadásul az ünnephez közeledve általában kimerülünk, egyre érzékenyebbek és sértődékenyebbek vagyunk. Ne engedjünk a szeretetlen vitatkozásokra való kísértéseknek! Jézus nálunk is kopogtat már, még ha úgy érezzük is, hogy nem készültünk föl egészen a fogadására.

Az a legfontosabb, hogy a szentgyónásban a Szentlélek segítségével kitakarítsuk testünk és lelkünk templomát! Vegyük megtiszteltetésnek, hogy Isten minket választ hajlékául! Tapasztaljuk meg azt az örömet, hogy Isten irgalmas hozzánk és szeret minket! Fogadjuk el Isten irgalmas szeretetét, és adjuk tovább! Hiszen Ő azért lett emberré, hogy testvérünk legyen, mi pedig egymásnak. Ezzel adjuk a legnagyobb ajándékot Jézusnak és egymásnak.