November 4. Évközi 31. hét, szerda

Évközi 31. hét, szerda – Lk 14,25-33

Tudjuk-e, hogy mi az a két nélkülözhetetlen feltétele

Krisztus követésének és üdvösségünk elnyerésének?

Lukács evangéliumában olvastuk, hogy Jézus miként szabta meg az ő követésének elengedhetetlen feltételeit.

Az első alapfeltétel, hogy a Krisztussal való kapcsolatunknak mindennél fontosabbnak kell lennie. Előfordulhat, hogy szembekerül egymással a Krisztushoz való ragaszkodásunk, valamint az evilági javak megszerzése és megtartása iránti vágyunk, illetve az emberek iránti érzéseink és magatartásunk. Ezekben az esetekben mindig Krisztusnak kell lennie az első helyen.

A második feltétel: a keresztünk vállalása.

Az üdvösség elnyeréséhez Jézus mindenek fölötti szeretésére van szükség, ezzel együtt minden adottságunkra, képességünkre és minden erőnkre. Ugyanakkor mindez szánalmasan kevés és elégtelen az üdvösség elnyeréséhez. Ráadásul haszontalan, sőt akadály is lehet, ami egy toronyépítéshez és hadba vonuláshoz szükséges: a pénz, a fegyver és az evilági hatalom.

Helyes értékrendet kell kialakítanunk. Minden dolgot és minden kapcsolatot annak megfelelően kell értékelni és szeretni, hogy segít-e, vagy akadályoz-e minket Krisztus követésében, illetve az örök üdvösség elnyerésében.

A Jézus melletti döntésünkben nem szalmaláng lelkesedésre és langyos középszerűségre van szükség. Ehelyett megfontolt, tudatos és komoly elhatározásra, továbbá minden áldozatra kész elszántságra, valamint teljes elköteleződésre van szükség. Jézust mindenek fölé és minden elé kell helyeznünk. Mindennél és mindenkinél többre kell becsülnünk Őt és mindenkinél jobban kell szeretnünk.

Ha valakit igazán szeretünk, akkor érte minden áldozatot szívesen és örömmel meghozunk, és nem érezzük, hogy ez terhet jelent számunkra. Ugyanígy, ha mindennél és mindenkinél jobban szeretjük Jézust, akkor nem érezzük tehernek a kereszt mindennapi vállalását.

Mindezek mellett legyünk tudatában annak, hogy üdvösségünk nemcsak a mi ügyünk, hanem az Isten ügye is.

Bíznunk kell az értünk önmagát feláldozó Jézusban. Ő igazán szeret minket, és boldoggá akar tenni már itt a földi életünkben és majd az örök életben is, amelyet egyedül az Ő követése útján és az Ő segítségével nyerhetünk el.