Október 17. Évközi 28. hét, szombat

Évközi 28. hét, szombat – Lk 12,8-12

Együttműködünk-e a Szentlélekkel?

Megdöbbentő Jézusnak az a kijelentése, hogy: „Aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot.” Eszerint van olyan bűn, amelyet nem bocsát meg az Isten?

Petrus Lombardus középkori olasz teológus óta (+1164) hat Szentlélek elleni bűnt különböztetünk meg. Vakmerőség: ha valaki nem törődik azzal, ami az üdvösségét veszélyezteti. Kétségbeesés: ha valaki a reménytelennek tűnő helyzete miatt elkeseredik, vagy nekikeseredetten meggondolatlan lesz tetteiben. Tusakodás: ha valaki nem akarja elfogadni a megismert igazságot. A kegyelem irigylése másoktól. Megátalkodottság: ha valaki konokul kitart a bűnében. A bűnbánat hiánya.

Isten megbocsát minden bűnt, amelyet valaki elismer, megbán, és amiért kéri Isten bocsánatát a szentgyónásban. A Szentlélek elleni bűn megbocsátásának az akadálya nem az Istenben van, hanem a bűn elkövetőjében. Abban, aki nem akarja elismerni, hogy bűnt követett el, ezért úgy érzi, hogy nincs mit megbánnia, és nincs miért kérni Isten bocsánatát.

Isten mindenható szeretete sem képes megmenteni azt, aki nem akarja, hogy megmentsék. Aki nem fogadja el a Szentlelket, az nem fogadja el Isten megvilágosító, segítő és megszentelő kegyelmét, vagyis nem fogadja el Isten irgalmát, tudatosan elzárkózik Istentől. Tehát nem a gyarlóságból, gyöngeségből elkövetett bűnökről van szó, hanem az egyszer már felismert, végtelen isteni szeretet elutasításáról. Aki szándékosan megtagadja és elutasítja bűnei bocsánatát és a felajánlott üdvösséget, annak az Isten nem tud megbocsátani.

Erre az un. széles útra lép az, aki érveket kovácsol, hogy miért nem fogadja el magára nézve kötelezőnek Krisztus vagy az Anyaszentegyház tanítását, erkölcsi parancsait, a szentgyónást, stb.

A Szentlélek elleni bűn megfoganása, majd növekedése és érlelődése már akkor elkezdődik, amikor valaki akár csak egyetlen parancsot nem fogad el, vagy nem veszi komolyan, hogy annak megszegése bűn. Júdásban Jézus elárulásának a bűne valószínűleg már az elejétől kezdve érlelődött. Konoksága (önfejűsége) és ellenszegülése folyamatos maradt, sőt egyre keményebb lett. Nem hallgatott a figyelmeztetésekre még az utolsó vacsorán és a getszemáni kertben sem, és jóllehet tudta és elismerte, hogy bűnt követett el. Ő maga mondta, hogy „Vétkeztem, elárultam az igaz vért” (Mt 27,4), de nem akarta elfogadni Jézustól bűnei bocsánatát.

Ha hajlandóak vagyunk együttműködni a Szentlélekkel, vagyis bűneinket elismerjük és megbánjuk, majd sugallatára hallgatva változtatunk életünkön, helytelen viszonyainkon és kapcsolatainkon, akkor az üdvösség felé vezető keskeny, de biztos úton haladunk, és minden bizonnyal célba is érünk.