Augusztus 14. Évközi 19. hét, péntek

Évközi 19. hét, péntek – Mt 19,3-12

Véglegesen és teljesen elköteleztük-e magunkat Isten, és egy ember vagy egy közösség mellett?

Isten olyan szeretet-kapcsolatra teremtette az embert, amellyel elfogad egy másik embert feltételek nélkül, közös sorsuk kockázataival együtt. Vagyis, hogy ketten eggyé váljanak, s ne legyen külön életük, külön sorsuk, hanem csak egy. Ennek megfelelően a házasság: sírig tartó élet- és sorsközösség. Ha a két fél közül az egyik (vagy pláne mind a kettő!) nem így gondolja, akkor a „szentségi házasság” nem jön létre!

Isten szabadnak teremtette az embert. A szabad döntések elkerülhetetlenek. A házasságkötésnél is az első kérdés ez: „szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?” Az embernek szabadon kell meghoznia ezt a döntését is.

Jézus a tanítványok felvetése nyomán igenlően állást foglalt a nőtlen, illetve a szűzi élet vállalásának lehetőségéről is. De hozzátette: a házasságról lemondani csak a mennyek országáért szabad. Tehát nem szabad kényelemből vagy a kockázatoktól való félelem miatt tartózkodni a házasságtól. Vagyis mindenkinek határozott és végleges döntést kell hoznia Isten mellett, és ezzel együtt egy ember, vagy egy közösség mellett is – saját üdvössége érdekében.