Június 13. Páduai Szent Antal

Június 13. Páduai Szent Antal – Mk 16,15-20

Kicsinyhitűek vagyunk-e?

A mai evangéliumi részlet Márk evangéliumának abból a 12 verséből való, amelyet a márki közösség – a Márk evangélista által elmondottakra emlékezve – a 2. századfordulón fűzött az eredeti evangéliumhoz. Ezek már az őskeresztény Egyház missziós sikereiről is szólnak.

A hitről tanúskodó 5 jel felsorolása a korai Egyház tapasztalatait is tükrözi. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem tud ilyen jeleket felmutatni, annak nincs hite, De aki hisz, az külsőleg is megtapasztalhatja Isten erejének megnyilvánulásait.

A Belvárosi (Pesti) Ferences Templom Páduai Szent Antal oltárképe

Noha Antal életében kevés csodát művelt, az ő ünnepén azért olvassuk Márk evangéliumának ezt a részét, mert már a temetése napján megsokasodtak a csodák, aztán később a felsorolt csodajelek kísérték az ő közbenjárását.

Előzetesen nagyon fontos megjegyeznünk, hogy:

  • mindegyik jel csak Jézusnak, az ő nevének a segítségül hívása után teljesedik be,
  • ezen jeleknek a teljesülését lelki értelemben kell venni,
  • nem azt kell kutatni, hogy ezek a jelek mások életében hogyan valósulnak meg, hanem elsősorban magunkra kell alkalmazni.

1. Az én nevemben démonokat űznek ki.
Ennek teljesülése nemcsak a minket megkísértő és ártó gonosz szellemekre, hanem a pusztító indulatokra és a gonosz szenvedélyekre is vonatkozik, amelyek elhatalmasodhatnak bennünk és rajtunk. Mint például a gyűlölet, a harag, a bosszúvágy, a rosszindulat, stb.

2. Új nyelveken szólnak, a türelmes szeretet nyelvén.
Türelmes és szelíd szeretettel, jóakarattal, odafigyeléssel, a megértés készségével szót tudunk érteni másokkal.

3. Kígyókat vesznek fel. és nem árt nekik.
A kígyó a gonosznak, a sátánnak szimbóluma. Tudatában kell lennünk, hogy önmagunkban erőtlenek vagyunk ahhoz, hogy ellenálljunk az önzés, a testi élvezetek és gyönyörök csábításainak, de az Úrral való személyes kapcsolat ártalmatlanná tudja tenni kísértőnket.

4. Ha valami halálos mérget isznak, nem árt nekik.
Nem tudunk elszigetelten élni. De ha minden nap iszunk Jézus tanításának tiszta forrásából, akkor a hamis filozófiákkal szemben (hogy „nincs igazság, csak vélemények vannak”, hogy „semmire sincs biztos válasz”, stb.) kialakul bennünk egyfajta immunrendszer, amely felismeri és ártalmatlanná teszi a bódító hazugságokat.

5. Betegekre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak.
A legnagyobb betegség: a szeretetre való képtelenség. A Jézusban hívők ezt a betegséget is képesek a Jézustól kapott szeretet hatalmával orvosolni, meggyógyítani.

Kérjük Szent Antal közbenjárását, hogy a Jézusba vetett hitünknek ezeket a jeleit és ismérveit – Jézus nevének segítségül hívását követően – a magunk életében megtapasztalhassuk!