Április 22. Húsvét 2. hete, szerda

Húsvét 2. hete, szerda – ApCsel 5,17-26; Jn 3,16-21

Milyen hatással van életünkre, illetve magatartásunkra a hitünk?

Sok minden következik abból, hogy valaki hisz-e Isten szeretetében és az örök életben, vagy nem.

A mai evangéliumban olvashatjuk az Újszövetség legmegrendítőbb mondatát: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy is érthetjük, hogy Ennyire szerette Isten a világot, még egyszülött Fiát is odaadta érte! Mégpedig halálra adta. János apostol szerint hitünk lényege, hogy: Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. (1Jn 4,16)

Jézus szerint, aki nem hisz benne, az már ítéletet vont magára, viszont aki hisz benne, az nem esik ítélet alá. A Jézusba vetett hit ugyanis azt jelenti, hogy tanítása szerint élünk, és készek vagyunk elfogadni mindazt, ami ezzel jár, még a szenvedést is.

A szentleckében azt olvassuk, hogy az apostolokat féltékenységből vetették börtönbe. Jogos a feltételezés, hogy ahogyan Jézust kivégeztették, az apostolokkal is ez volt a főpapnak és a szadduceusoknak a terve. Ugyanis akiket ki akartak végeztetni, azok fölött a zsidó előírások szerint a letartóztatásuk napján nem hozhattak halálos ítéletet.

Az apostolokat nem sikerült megfélemlíteni. Nem menekültek el a környékről, hanem amint kiszabadultak, rögtön, már virradatkor bementek a templomba, és úgy tettek, ahogy az angyal mondta nekik: álljatok ki nyíltan, és hirdessétek a népnek az örök életről szóló tanítást!

Mivel magyarázhatóak a Jézus tanítványaival szembeni gyilkos indulatok, amelyek a világ végéig folytatódni fognak?

A szadduceusok pártja zsidó papokból állt, és bármennyire furcsa, de ők Jézus korában nem hittek az angyalokban, a mennyországban, a feltámadásban, és nem hittek a lélekben sem, hanem azt vallották, hogy csak az anyag van. Ezért ezen a földön kell boldoggá lenni. Emiatt ragaszkodtak a hatalomhoz, és mindenből hasznot akartak húzni. Jó kapcsolatokat igyekeztek tartani a megszálló rómaiakkal is, mert ez nekik a hatalmat és a pénzt biztosította. Mai szóval azt mondanánk, hogy igazi materialisták voltak. Így érthető, hogy a mindenkori materialistákat és ateistákat zavarja az, hogy van örök élet, mert akkor van a halál után számonkérés is. Ezért nem akarnak hinni a feltámadásban.

Jézus világosan megmondta, hogy a hitetlenség oka az önzés és a bűnös élethez való ragaszkodás. Jézust azért nem fogadták el, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd jusson nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe.

Ragyogja be életünket Jézus Krisztus világossága és az igaz élet öröme!