VÁLTOZÁS – szombat estétől…

A koronavírus járvány (COVID-19) terjedésének megelőzése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai nappal újabb kötelező érvényű rendelkezést adott ki, mely szerint:

  • A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, de felelősen és körültekintően kell eljárni.
  • A járvány miatt a templomunkban sem lesz nyilvános szentmise és liturgia 2020. március 21. szombat déltől addig, míg más rendelkezés nem születik. Vagyis a papoknak sine populo (=nép részvétele nélkül) kell miséznünk. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
  • A már felvett miseszándékokat magánmisék keretében végezzük el.
  • A templomunk nyitva lesz a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentségimádást végezni!
  • A püspöki kar felmentést ad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól a fertőzés elkerülése céljából (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.). Az Úr napjának megszentelése azonban ugyanúgy parancs minden keresztény számára: szentmise helyett töltsön kellő időt imádsággal, a Szentírás elmélyült olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban, kapcsolódjon be TV-n, rádión vagy interneten keresztül szentmise közvetítésbe ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.
  • A szentgyónást természetesen sem telefonon, sem online módon nem lehet végezni. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé teszi a főpásztor az általános feloldozás megadását, melynek feltétele a tökéletes bánat felindítása (CIC 961–963. k.).
  • Mivel óráról órára változ(hat)nak a dolgok, előírások, jelenleg annyit látunk, hogy március 18-án lesz gyóntatás templomunkban (a szokott időben: 8.00-12.00 és 16.00-19.00), és megvan bennünk a készség a továbbiakban is, de ezt felülírhatják más rendeletek!
  • Templomunk urnatemetője átmenetileg nem látogatható.