Október 17. Évközi 28. hét, csütörtök

Évközi 28. hét, csütörtök – Lk 11,47-54

Felkészültünk-e arra, hogyha Krisztushoz tartozunk, akkor minket is üldözni fognak?

Jézus tudta, hogy amit a múltban a prófétákkal műveltek, az történik majd vele is, és később ugyanez lesz a sorsa azoknak is, akik hozzá tartoznak.

Sohase feledjük, hogy a két legbiztosabb ismertetőjele annak, hogy valóban Jézushoz tartozunk: a) ha szeretjük egymást, és b) ha üldöznek minket.

Ezt a második ismertetőjelet maga Jézus nevezte meg: „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” (Jn 15,20) Ha úgy döntöttünk, hogy vállaljuk Jézus sorsát, akkor életünk szorongatott helyzeteiben szelíd szeretettel kell tanúságot tenni Jézusról.

Akik nem fogadják el Krisztust, azok lelkiismeretük nyugtalansága miatt szükségképpen üldözik azokat, akik Krisztushoz tartoznak, legalább a szavaikkal, de gyakran ennél durvább eszközökkel is. Nekünk viszont fel kell készülnünk a ránk váró támadásokra. ! Ránk is vonatkozik, hogyha a szívünkben békétlenség, sőt agresszivitás van, ez annak a jele, hogy még mi sem fogadtuk el teljesen Krisztust.

Jézus kemény szavakkal beszélt arról, hogy nemzedéke felelősséggel tartozik az előző korokban megölt prófétákért, annak ellenére és azzal együtt is, hogy síremléket építenek azoknak, akiket az atyáik megöltek. Ahogy Jézus mondta: „Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteiket, és egyetértetek velük.” A felelősség nemcsak a gyilkosságokért terheli őket, hanem azért is, mert ők sem tértek meg. Jézus előre látta, hogy a megtérés elmulasztása miatt saját nemzedéke ugyanabba a hibába fog esni, mint a korábban éltek. Mivel Jézus nemzedéke éppúgy elmulasztja a megtérést, mint az elődeik, és éppúgy megölik majd Isten Fiát, a Mennyei Atya küldöttét, mint azok Isten küldötteit, a prófétákat. Ezért felelősek őseik múltbeli gonosz cselekedetekért is. Sőt, azért is, mert a jövő nemzedéknek is megnehezítik a múltban elkövetett bűnökkel való szembenézést. Jézus elutasításának az oka az, hogy szívesebben választották a pillanatnyilag könnyebbnek tűnő megoldást: a próféták elnémítását, mint életük megváltoztatását.

Mindez érvényes a mi korunkra is. Henri Boulad atya szerint a végveszélybe került Európa számára csak az jelentene megoldást, ha hallgatunk Isten szavára és változtatunk bűnös magatartásunkon.

Mi, magyarok az alaptörvényünkben is vállaltuk keresztény gyökereinket, annak ellenére, hogy az Európai Unió ezt nem vállalta. Tapasztalhatjuk is ennek a következményeit: a támadásokat. Mindezt békésen, de tudatosan kell vállalnunk, vigyázva arra, hogy magatartásunkban ne váljunk önteltté, elbizakodottá. Az okos szelídséget kell elsajátítanunk.

! Állhatatosan haladjunk az állandó megtérés és Krisztus követésének útján! Viszálykodás és gyűlölködés helyett fogjunk össze, szeressük és segítsük egymást, így leszünk Krisztus tanítványai!