Október 6. Évközi 27. vasárnap

Évközi 27. vasárnap C év – Hab 1,2-3.2,2-4; 1Tim 1,6-8.13-14; Lk 17, 5-10

Tudjuk-e, hogy az üdvösség elnyeréséhez és Jézus tanításának követéséhez élő hitre van szükségünk?

Miután Jézus tanítványai megértették, hogy az üdvösség elnyeréséhez Jézus tanításának követésére van szükség, aminek teljesítése viszont emberi erőből lehetetlenség, mert ehhez elsősorban Istenbe vetett bizalomteljes hitre van szükség, ezért kérték a tanítványok Jézustól, hogy „Növeld bennünk a hitet!”

Jézus világossá tette, hogy nem az a kérdés, hogy milyen nagy a hit, hanem hogy van-e egyáltalán hitünk. Vagy van hitünk, vagy nincs. Jézus példája szerint nem a hit mértéke, hanem annak a valódisága, az egészséges volta a fontos. Élő és szilárd hitre van szükség. A zsidóknak írt levélben is olvashatjuk, hogy „a hit szilárd bizalom abban, amit remélünk”.(Zsid 11,1)

Az Istenben bízó szilárd hit számára semmi sem lehetetlen, mert aki teljesen bízik Istenben, az hagyja, hogy életében Ő cselekedjen. Istennek pedig semmi sem lehetetlen. Az igazi hit egyedül Istenre hagyatkozik. Az a fontos, hogy forduljunk bizalommal Istenhez. Ő valamiképpen majd teljesíti kérésünket, lehetővé tudja tenni a lehetetlent is.

A legkisebb hit is képessé teszi Jézus tanítványát az üdvösség elnyerésére. Saját erőnkből nem tudunk üdvözülni, csak ha együttműködnünk Istennel, aki mindent megad nekünk, ami szükséges ahhoz, hogy elnyerjük az üdvösséget.

Az élő hit erőt és reményt ad, segít minket a szeretetben történő hűséges szolgálatban. Jézus a szorgalmas, a jutalmat nem váró, csakis a szeretetből táplálkozó kötelességteljesítést nevezi erős, hitből fakadó életformának.

Imádságaink árulkodnak arról, hogy milyen a hitünk. Assisi Szent Ferenc imádságaiból kitűnik, hogy az ő hite élő hit volt. Hosszú lenne felsorolni, hogyan szólítja meg személyesen az Istent akár egyetlen imájában is. Jellemző Szent Ferenc hitére az elköteleződés: „Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem?” – kérdezte. A felelet: „Építsd fel házamat! Romokban hever.” Először a San Damiano templomra gondolt, melynek feszületéről ez a válasz elhangzott. Miután ezt a templomocskát felépítette, sorra kezdte helyreállítani a többi romos templomot, míg végre felismerte, hogy Jézus az egész Egyházra gondolt. Milyen hitről árulkodnak egyéni imádságaink és a szentmiséken való részvételünk? Vigyázzunk arra, hogy élő legyen a hitünk, szilárd legyen a reményünk, minden áldozatra kész a szeretetünk. Erről tanúskodjanak egyéni, valamint a templomban elmondott közösségi imádságaink! Assisi Szent Ferenc imájával fejezem be:

„Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz akaratodat.”