Az MKPK gyűjtést hirdetett a Srí Lanka-i tragédia érintettjeinek megsegítésére

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megrendülten értesült a húsvétvasárnap, április 21-én Srí Lankán történt terrorcselekmények híréről, és együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozói felé.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa arról döntött, hogy június 9-ig, pünkösdvasárnapig bezárólag gyűjtést hirdet testvéreink megsegítésére és a károsodást szenvedett templomok helyreállításának támogatására az alábbi bankszámlaszámon keresztül:

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-18181490-14000003.

Külföldről az alábbi IBAN számra lehet utalni: 
HU 70 1110 0104 1818 1490 1400 0003 (SWIFT kód: CIBHHUHB) 
/CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve utca 4–14./

Kérjük paptestvéreinket, a híveket és minden jószándékú embert, hogy nagylelkű adományaikkal segítsék keresztény testvéreinket, és imáikban emlékezzenek meg az áldozatokról és családjaikról.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága