Április 17. Nagyszerda

Nagyszerda – Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25

Milyen lelkülettel készülünk Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ünneplésére?

Jézus körül két tábor alakult ki, és a két tábor kétféle előkészületének, kétféle lelkületének lehetünk tanúi.

Jézus és a tanítványok a húsvéti vacsorára készültek, amelyen Jézus a szeretetének legnagyobb jelét adja. A vallási vezetőknek számító farizeusok és írástudók – Júdás árulása révén – Jézus megölésére készültek, mellyel a gonoszság a legnagyobb diadalát remélte.

A kétféle előkészület külső mozzanatai mögött ott voltak a belső indulatok, amelyek a szívekben születtek. A tanítványok szívében a számítgatás és a bizonytalanság, Jézus ellenfeleinek szívében az irigység, a féltékenység, a harag és a gyűlölet kavargott.

Jézus szívében pedig egyszerre volt jelen a fájdalom és az öröm. Fájdalom az emberi gonoszság és a bűn miatt, de erősebb volt Jézusban az öröm, mert az Atya akaratához mindvégig hűséges maradt, együtt lehetett azokkal, akik kitartottak mellette, és átadhatta nekik legnagyobb ajándékát, az örökké tartó együttlét zálogát. A fájdalom mellett azért is erősebb volt Jézusban az öröm, mert bár küldetése látszólag kudarc, de az utolsó vacsora estéjén minden emberi elképzelést messze felülmúló módon kinyilatkoztathatta azt, amiért e világra jött: hogy az Atya annyira szereti a világot, hogy Fia által az Ő életét adja nekünk, és így Isten velünk és bennünk lehet mindörökké.

Jézus elfogadta az Atya akaratát, és ezzel az Atya felé jóvátette az emberek engedetlenségét. Ugyanakkor az emberek felé vállalta a közvetítést, a türelmet és a megbocsátást. Tudta, hogy milyen szenvedés vár rá, de azt is tudta, hogy az Atya mellette áll, ezért nem vall szégyent, mert kereszthalálával beteljesít mindent.

Amikor Jézus megjövendölte, hogy valaki a tanítványok közül majd elárulja őt, János evangéliuma szerint az apostolok azt kérdezték: „Ki az, Uram?”. Máté egészen személyessé tette az érdeklődést: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ezt a kérdést ebben a formában nekünk is fel kell tennünk – saját magunknak is!

! A húsvéti esemény fordulatot jelentett nemcsak Jézus életében, hanem fordulat minden egyes ember, sőt, az egész emberiség életében is.

A mostani húsvét legyen jelentős esemény a mi életünkben is! Úgy készüljünk ennek megünneplésére, ahogy Szent Pál kérte: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt!” (Fil 2,5.) Jézussal együtt vállaljuk mi is a szenvedést és a keresztet, amely abból áll, hogy életünk, helyzetünk, egészségi állapotunk, kapcsolataink nem úgy alakulnak, ahogy mi szeretnénk! Jézus együtt tud érezni minden gyöngeségünkkel, sőt hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett (Zsid 4,15), és vállalta, hogy a latrokkal együtt feszítsék keresztre, hogy ők se érezzék magukat egyedül. Legyünk együtt Jézussal minden szenvedésünkben, hogy vele lehessünk dicsőségében is!