Április 1. Nagyböjt 4. hete, hétfő

Nagyböjt 4. hete, hétfő – Jn 4,43-54 – Hiszünk-e abban, hogy Jézus tud segíteni beteg hozzátartozóinkon? Állhatatosan imádkozunk-e értük? – Hiszünk-e abban, hogy Isten a bűn halálából új életre tud támasztani minket?

Húsvét ünnepéhez közeledve a nagyböjti evangéliumok fokozatosan felkészítenek minket Jézus feltámadásának csodájára és annak elfogadására, hogy Istennek hatalmában áll megújítani életünket.

Mielőtt a mai reggelen hozzáfogunk a ránk váró sok feladat végrehajtásához, idejöttünk Jézushoz, mint az evangéliumban szereplő királyi tisztviselő, aki felkelt halálosan beteg fia ágya mellől és nekivágott annak a kb. 26 km-es útnak, amely Kána és Kafarnaum között van, hogy utolsó reményként Jézushoz forduljon segítségért. A mi ismerőseink között is lehet súlyos beteg, akinek a gyógyulásáért és saját hitünk megerősítéséért könyörgünk. A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása és annak története a mi hitünk keletkezésének és fejlődésének fokozatait mutatja be.

Nagyon hasonlít a történet a kafarnaumi százados szolgájának meggyógyításához (Mt 8, 5-13, Lk 7, 1-10), de nem azonos azzal. Máté és Lukács ugyanis a százados szerénységét hangsúlyozza, aki hitt abban, hogy Jézus a távolból is képes gyógyítani, és ezért Jézus megdicséri a százados hitét. Ebben az esetben viszont a tisztviselő kérleli és hívja Jézust, hogy menjen hozzá, és úgy gyógyítsa meg a fiát. Jézus ezért kifogásolja hitének gyengeségét: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.”

A tisztviselő hitének gyengesége abban mutatkozott meg, hogy Jézust mindenképpen el akarta vinni beteg fiához. Nem gondolt arra, hogy Jézus ereje nemcsak közelről és nemcsak az érintésen keresztül hat.

Ugyanakkor Jézus szava lehetett olyan próbatétel is, amely alkalmas volt annak a hitnek a megerősítésére, hogy ő azért jött, hogy életet adjon: „Menj csak! Fiad él.- Hitt az ember Jézus szavának, és elment.”

Valamilyen hit már akkor is volt a tisztviselőben, amikor Kánában találkozott Jézussal. Aztán amikor meggyőződött fia meggyógyításának a csodájáról, ez a hit lett teljesebb, és ezt már át tudta adni hozzátartozóinak is. A csoda hatása az lett, hogy hitt egész háza népével együtt.

A húsvéti beszámolókban és a tanúságtételeknél majd látni fogjuk, hogy akik találkoztak a halálból feltámadt Jézussal, azokban felébredt, illetve megerősödött a hit. Ha hiszünk abban, hogy Jézusnak hatalma van a bűnök megbocsátására, és szentgyónásunk által megtapasztaljuk magunkban Jézusnak az új életre támasztó isteni erejét, akkor mi is eljutunk a húsvéti hitre. Mert a bűn halálából feltámadni semmivel sem kisebb csoda, mint a testi halálból való feltámadás.

! Adjunk lehetőséget Istennek arra, hogy a szentgyónásban minél többször megtapasztalhassuk a bűn halálából az új életre való feltámadás örömét!