Március 23. Nagyböjt 2. hete, szombat

Nagyböjt 2. hete, szombat – Lk 15, 1-3; 11-32

Örülünk-e annak, hogy az Egyházhoz tartozhatunk?

A mai evangéliumi részlet cselekménye az irgalmas atya házához kötődik. Ezt a házat hagyta el a fiatalabb fiú, ebbe tért vissza, és itt élt az idősebb testvér is.

! A tékozló fiú igazi bűne a szeretetlensége volt, amellyel már atyja életében elkérte a jussát, és elhagyta az atyai házat. ! A bűn lényege nem csupán egy törvény vagy parancs megszegése, hanem a mennyei Atya szeretetének visszautasítása.

A fiatalabb fiú kényszernek és unalmasnak érezte az atyai házat. Úgy gondolta, hogyha a maga feje után megy, akkor majd kiteljesedik az élete. De helyette az emberi kapcsolatokból való kizuhanás, a rabszolgaság és az állati szint alá való lezüllés lett a vége. ! Végső soron minden bűnnek ez a következménye: ez a bűnhődése.

Az idősebb testvérnek szintén helye volt az atyai házban, a történet végén mégsem akart oda belépni. Nemcsak a hizlalt borjú miatti irigységét árulta el, hanem a barátaival való mulatozás vágyát, sőt tisztátalan vágyait is, amikor öccse vétkét úgy foglalta össze, hogy „ez a te fiad a te vagyonodat parázna nőkre pazarolta”. ! Erről egyáltalán nem volt szó a példabeszéd történetében.

Végső soron kiderült, hogy az idősebb fiú sohasem érezte magát jól az atyai házban, ő is börtönnek érezte azt. Felhánytorgatta engedelmességét, de valójában tele volt lázadással, elégedetlenséggel és háborgással, lényegében az apja iránti szeretetlenséggel, testvére iránt pedig gyilkos indulatokkal. Csak úgy emlegette testvérét, hogy „ez a te fiad”, ami azt jelentette, hogy megtagadta őt, mint testvért. Jellemző, hogy az ő szájából egyszer sem hangzott el az atyám szó.

Nem tudjuk, hogy később bement-e a házba.

! Vajon mi jól érezzük-e magunkat az irgalmas Atya házában? Mit jelentenek nekünk az Isten részéről az olyan a kijelentések, hogy gyermekem? És hogy „Te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” Nem feledkezünk-e meg arról, hogy az Isten személyesen mindig velünk akar lenni? Ez az ő neve! Én „az vagyok, aki (mindig veled) vagyok”. Rádöbbenünk-e, hogy a legnagyobb gyalázat: az Isten iránti hálátlanságunk és szeretetlenségünk?

De gyalázatunkat meglátni és átérezni – még kevés. Vissza kell térnünk az atyai házba! Az őszinte szentgyónás a nagyböjt lényeges része. Mert (NB!) mi magunk nem moshatjuk le a gyalázatot (!), csak felismerhetjük, szégyellhetjük, bevallhatjuk és megbánhatjuk. Egyedül a végtelenül irgalmas Isten veheti le rólunk gyalázatunkat, aki vár minket, elénk siet, nyakunkba borul, átölel és megcsókol: újjáteremt.

NB! Jézus mondja: „Nagyobb öröm van a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre”. (Lk 15,7) Tudnunk kell, hogy „makulátlan senki sincs…”.

Az Istenhez és az Egyházhoz való tartozás öröme töltsön el mindnyájunkat!