Szeptember 11. Évközi 23. hét, kedd

23. hét, kedd (rövid) – Lk 6, 12-19.

Mit teszünk azért, hogy közösségben legyünk a Szentháromság személyeivel és egymással?

Jézus azért jött, hogy közösségben legyünk vele, az Atyával a Szentlélekben, valamint egymással. (Szent János szerint ez a vallásos életünk lényege.) A közösség a közös tevékenységben nyilvánul meg, amelynek az alapja és éltetője az imádság. A mai evangélium szerint az imádságra Jézusnak is szüksége volt az Atyával való egységéhez. Lukács evangélista lejegyezte, hogy Jézus az egész éjszakát imádságban töltötte.

Minden azon múlik, hogy milyen a Krisztussal való kapcsolatunk. Általa kapcsolódunk az Atyához, de egymáshoz is. A Krisztussal és egymással való kapcsolat ápolásának pedig a legfontosabb eleme az egyéni és a közös imádság.

A Szentháromsággal és egymással való közösségünk legfontosabb imája a szentmise és a közös zsolozsma. Természetesen ezek önmagukban nem elegendőek. Az egyéni, személyes imára is szükségünk van, ahogyan szüksége volt Jézusnak is. Az imádságainkban kérünk – és kapunk is – megvilágosítást és erőt ahhoz, hogy Jézussal együtt folytatni tudjuk az Ő üdvözítői munkáját.