Május 28. Évközi 8. hét, hétfő

8. évközi hét, hétfő – Mk 10, 17-27

Mi az örök élet elnyerésének legfontosabb feltétele?

Ma az evangéliumban megdöbbentő példát kapunk arra, hogy a nagy vagyon, az anyagi jólét milyen nagy akadályt jelent az üdvösség elnyerésében.

Mivel hiszünk az örök életben, ezért számunkra is fontos az a kérdés, amit naponta fel kell tennünk, hogy „Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?”

A Jézus-korabeli írástudók gondolkodásmódja szerint: az embernek legyenek jótettei, amelyekre hivatkozhat Isten előtt. Az Ószövetségben a törvény „az élet útja”. Mi is hasonlóan gondolkodunk: az üdvösség eléréséhez Jézus tanításának, sőt magának Jézusnak a követése szükséges.

Jézus követésének alapfeltétele a szeretet parancsának megtartása. Az Isten- és emberszeretet parancsa szerint mindenünk arra való, hogy odaadjuk azoknak, akiket szeretünk. Aki tökéletes akar lenni, az tudjon áldozatot hozni Isten országáért: a felebarátért és Isten dicsőségéért.

Jézus követése ma is azt jelenti, hogy mindenünket el kell adni, és a szegényekért és szegényként kell élni. – A gazdag ifjú örök életet akart. Az örök élethez vezető út a szegénység.

Ma éppen úgy, mint Jézus idejében, az anyagi javak megakadályozhatnak abban, hogy Istenre támaszkodjunk, mint itteni és jövendő életünk igazi biztosítékára.

Isten nekünk akarja ajándékozni önmagát. Ez nem a mi teljesítményünktől függ. Jézus mondta: az üdvösség elnyerése „embernek lehetetlen, de Istennek nem. Mert „Istennek minden lehetséges.”

! A helyes Isten-kapcsolatot csak Jézustól lehet megtanulni, és mi már tudjuk, hogy ehhez a Szentlélek segítsége nélkülözhetetlen. Jézus követése csak úgy lehet életünket formáló erővé, ha megtanuljuk és magunkévá tesszük az ő bizalomteli egységét az Atyával. Jézus azt kívánta a gazdag ifjútól, hogy úgy hagyatkozzon a mennyei Atyára, ahogyan tőle látja. De ez az együttlét, a személyes közösség Jézussal, (bárkinek a követése) mindig lemondással és önmagunk „elvesztésével” is jár.

Vajon milyen a mi kapcsolatunk Jézussal? Hisszük-e, hogy a mi életünk körülményei között Jézus valóságosan követhető? És hogy a mennyek országa a lelkünk szántóföldjében elrejtett kincshez és ahhoz az igazgyöngyhöz hasonlít, amely ott hever a lakásunkban, az utcán, a munkahelyünkön is, csak meg kell találnunk, és mindenünket oda kell adni érte, hogy így „megvásárolhassuk” az örök életet. De az örök élet nem pénzzel vehető meg, hanem éppen annak elosztásával. A nagy vagyon birtoklása majdnem legyőzhetetlen akadályt jelent, ha „Isten országába” akarunk bejutni.

Jézus hasonlata a tevéről és a tű fokáról nem a lehetetlenséget fejezi ki, hanem azt, hogy ne a magunk erejében bízzunk, hanem Istenben. Jézus a gyermek apjába vetett hitét kéri, akinél – a gyermek hite szerint – „minden lehetséges”. De ez csak az Istenre igaz. Egyedül az Istennek lehetséges minden. Egyedül Isten tud minket üdvözíteni, ha a Szentlélek segítségével Jézust követjük.