Gyűjtés a ferences iskolák javára

Gyűjtés a ferences iskolák javára

2018. február 25-én a vasárnapi perselyadományt a ferences rend által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára gyűjtjük. A rendtartomány jelenleg 6 közoktatási intézménnyel (Szentendrei Gimnázium, Eszter­gomi Gimnázium és Kollégium, Szent Angéla Iskola, Testvérkék Óvoda, Autista Segítő Központ, Jászberényi Szakiskola és Gimnázium) rendel­kezik, valamint 3 felsőoktatási intézmény fenntartója.

Diákjaink száma meghaladja a 2200 főt, világi munkatársainké ezekben az intézményekben a 300 főt. Közülük sokan saját plébániáinkhoz tartoznak.

Az adományokból az elmúlt években eszközök beszerzéséhez, kirándulások létrejöttéhez, az alapműködéshez, nehéz sorsú gyermekek támogatásához, tehetséggondozáshoz, felújítások, pályázatok előkészítéséhez tudtunk hozzájá­rulni. Iskoláinkra úgy tekintünk, mint az emberség, a keresztény hit, valamint a ferences lelkiség továbbadásának és megőrzésének helyére, nem utolsó sorban mint új hivatások bölcsőjére. Ezért is hálásan köszönjük minden Kedves Testvérünk imádságát, erkölcsi és anyagi támogatását.