Templomunk története

Templomépület a belváros háztengerében

A Pesti Ferences Templom a főváros legvonzóbb tereinek egyikén található a belváros szívében. A templom – külsejét tekintve – napjainkig szinte semmit sem változott, csupán a környezet, amelyből eredetileg jelentősen kimagaslott. Ma a szomszédos épületek tömege és magassága megközelíti, néhol meg is haladja a templomét. Ennek ellenére a templom városkép-alakító szerepe és jelentősége megmaradt, architektúrájának nagyvonalúsága meghatározó a Ferenciek terén és az Erzsébet hídról feltáruló, távolabbi látványban is.

A Templomot IV. Béla, ferences harmadik rendi király, “Második Honalapító” az 1250-es években építtette gótikus stílusban .

IV. (Kun) László korától (1272-1290) kezdve a templom közjogi jelentőséggel rendelkezett: a közeli Rákosmezőn tartott királyválasztó országgyűlések Te Deum-ának (hálaadásának) színhelye.

A török, mohácsi győzelmét követően, 1526. szeptember 23-án a templomot felgyújtotta, a ferenceseket kardélre hányta. A legyilkolt áldozatok között volt az első név szerint ismert magyar költő, a templom papja: Vásárhelyi András, az “Angyaloknak nagyságos Asszonya” kezdetű Mária-himnusz (1508) szerzője. Budavár elfoglalásának évétől, 1541-től kezdve a templom “Szinán bég”-dzsámi néven muszlim-török istentiszteleti hely volt.

A ferencesek 1686 nyarán állították vissza falai között a katolikus istentiszteletet. Hivatalosan 1690. április 7-én adta újra birtokba I. Lipót császár és király.

A katolikus restauráció idején a templomot és kolostort barokk stílusban építették újjá. Ünnepélyes felszentelése 1743. szeptember 21-én, Szent Máté apostol és evangélista ünnepén történt.

A “reformkorban” lelkiségi és szellemi központ volt. Falai között működött a “pesti szónoktriász”: Albach, Gegő és Gasparich atyák.

1950-ben a kommunista kormányzat a helyi ferences jelenlétet megszüntette. Negyvenévi kényszerű távollét után 1990. szeptember 1-jén térhetett vissza a rend templomba és folytathatta évszázados küldetését: Isten dicsőségének és felebarátaink üdvösségének szolgálatát.