Lelkitükör ritkán gyónók számára a Tízparancs alapján

Mikor gyóntam utoljára?

Miért maradt el ilyen sokáig?

1.Uradat, Istenedet imádd és csak Neki szolgálj!

 • Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és embertársaimat szolgálni?)
 • Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret vizsgálatot?

 

2. Isten nevét hiába ne vedd!

 • Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében?Milyen gyakran?)
 • Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül? (Mondok-e egy fohászt, ha káromlást hallok?)
 • Esküdöztem fölöslegesen?
 • Szent dolgokkal tréfálkoztam?

 

3. Az Úr napját szenteld meg!

 • Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hányszor?) Késések?
 • Szentmisén Isten és az ottlevők iránti szeretettel vettem részt?
 • Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?
 • A bűnbánati napokon (péntek!) szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)

 

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

 • Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e?
 • Próbálok-e örömet szerezni nekik?
 • Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán stb.)

 

5. Ne ölj!

 • Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni?
 • Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)
 • Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt?)
 • Csábítottam-e mást bűnre?

 

6. Ne paráználkodj!

 • Paráználkodtam-e?
 • Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant?
 • Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet? (TV, újságok, internet)
 • Cselekedtem-e tisztátalant – mással vagy magammal („önkielégítés”)
 • Ha parázna gondolatom támadt, próbáltam-e lélekben Istenhez fordulni?

 

7. Ne lopj!

 • Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)
 • Vigyáztam-e magam és mások holmijára?
 • Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, utcán, vonaton?)
 • Nem „lopom-e” az időt?
 • Becsülettel végzem-e kötelességeimet? (Hittan, tanulás, munka?)

 

8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

 • Hazudtam? – Okoztam-e ezzel másnak kárt?
 • Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)
 • Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

 

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

 • Érvényes egyházi házasságban élsz?
 • Ápolod a házastársi hűséget?
 • Ha még házasságkötés előtt állsz, őrzöd-e magad tisztán (szüzesség… hűség!) leendő házastársad számára?

 

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

 • Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére stb.?)
 • Szívesen adok, adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)