Lelkitükör nyugdíjasoknak

Nyugdíjasok lelkitükre

Nyugdíjasokkal közösen összeállítva

 

Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

 • Isten van első helyen életemben?
 • Elhiszem-e, hogy Isten még most is új kalandra, feladatra hívhat?
 • Letörök, elkenődök? Hiszek?
 • Elég derűs vagyok? Isten szeretetét sugárzom?
 • Nyitott vagyok-e Isten akaratára?
 • Más istened ne legyen!
 • Ott tudom-e hagyni régi vagy rossz szokásaim („így szoktuk”)?
 • Van-e „bálványom”, helytelen ragaszkodás – pl. unoka (majomszeretet), TV?
 • Fordítok-e elég időt imádságra (másokért is)?
 • Reggeli ima, napközben gondolok Rá, Vele élek… esti lelkiismeret vizsgálat?
 • Olvasom-e a Bibliát és más vallásos könyveket?
 • Vallásos műsorokat hallgatok?

 

Isten nevét hiába ne vedd!

 • „Jaj Istenem!” – Fölöslegesen használom Isten nevét sóhajtozásaimban?
 • A szenteket helyesen tisztelem (nem imádom, nem helyezem Isten, Jézus elé)? Pl. a templomba bemenet elsőként Jézust köszöntöm?
 • Csúnya, illetlen, nem szalonképes (nyomdafestéket nem tűrő) beszéd?

 

Az Úr napját szenteld meg!

 • Vasárnap ünneplek?
 • Ünneplőbe öltözöm? Otthon is ünnepi terítés?
 • Szentmisén részt veszek? Időben megyek, vagy kések? Beszélgetés, zacskócsörgetés ugye nincs?
 • Magányosok, betegek látogatása jelen van napjaimban?
 • Gyermekeimmel milyen a kapcsolatom? Imádkozom értük?
 • Érdeklődöm sorsuk felől (nem tolakodva)?
 • Ugye felnőttként kezelem őket (már nem akarok diktálni, utasítani, „csak tanácsot adni”, beleszólni életükbe, házasságukba)?
 • Gyermekem házastársát elfogadom, látom értékeit?
 • Szívesen segítek nekik (pl. gyerekvigyázás)?
 • Unokáimat szüleik szándéka szerint nevelem (nem ellenük)?

 

Ne ölj!

 • Vigyázok magam és mások testi-lelki épségére!
 • Étkezés (nassolás), pihenés a helyén van, arányos?
 • Mozgás, séta?
 • Gyógyszereket nem szedek össze-vissza?
 • Figyelmes vagyok a közlekedésben: lámpáknál, úttesten?
 • Haragosom nincs? Tudok megbocsátani, nem felhánytorgatni a régi sérelmeket, bűnöket?
 • Türelem a vásárlásnál, a közlekedésben?
 • Másoktól elvárom, hogy türelmesek legyenek hozzám, én pedig nem tudok viszont…
 • Szitkozódás, átkozódás?
 • „Szálka-gerenda”? Van helyes önkritikám?
 • Elfogadom a kritikát, a segítő figyelmeztetést? Alázatosság?
 • Hiúság? Mindent én tudok jobban (ügyes, okos)?
 • Nem halni készülök, az életet választom (a keresztet is vállalva)?

 

Ne paráználkodj!

 • Gondolattal? Szóval (beszédem)? Cselekedettel (magammal se!)? TV, internet?
 • Fiataloknak az evangélium, az Egyház tanítása szerinti, vagy világias tanácsokat adok (fiú-lány kapcsolat, házasság, családtervezés)?
 • Érvényes egyházi házasságban élsz (volt templomi esküvő)?

 

Ne lopj!

 • Helyes időbeosztás?
 • Mások idejét nem lopom? Sokat beszélek (telefon), terhelem a másikat?
 • Alkudozás a munkavégzésben, hanyagság („majd”)?
 • Közömbösség, „nem érdekel”?

 

Ne hazudj!

 • Őszinteség? Nem szépítem a dolgokat?
 • Megszólás? Mások hibáinak kibeszélése? Pl. fiatalok hibáinak felnagyítása, kibeszélése?
 • Rágalmazás, pletykálkodás?

 

Házastársi hűség

 • „Őt el nem hagyom, semmiféle bajban…” – Segítem, ápolom, időskori gyengeségeit elfogadom? Számíthat rám?
 • Sok elvárás (zaklatás) a házastárs felé, feladatokkal elhalmozva?

 

Irigység

 • Bánt, hogy engem nem dicsérnek meg (bezzeg a másikat!)?
 • Tudok örülni mások sikereinek, eredményeinek, elismertségének?
 • Szívesen adok, osztogatom javaim, vagy helytelenül gyűjtök („majd jó lesz még”), helytelen ragaszkodások….?

 

NB! Lezártam a múltat? Fiatalkori bűneim is lerendeztem, meggyóntam (pl. szexualitás, családter­vezés, abortusz, házastársi hűség, gyereknevelés, mulasztásaim: Istennel és embertársaimmal kapcsolatosan, stb.)?