Lelkitükör jegyeseknek

Lelkitükör jegyeseknek a 10 parancsolat alapján

1. Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj! 
Istenben nem hittem. Nem reméltem. Kételkedtem. Vallási ismeretekben nem képeztem magamat. Istent nem szerettem mindennél jobban. Nem imádkoztam minden nap, nem adtam hálát minden napért, és nem végeztem lelkiismeret vizsgálatot.

2. Isten nevét hiába ne vedd!
Isten nevét hiába vettem. Káromkodtam. Szent dolgokkal viccelődtem. Esküdöztem. Hamisan esküdtem.

3. Az Úr napját szenteld meg!
Vasárnap és ünnepnapokon nem vettem részt a szentmiséken. Szentmisén elkéstem, nem figyeltem, nem vettem szeretettel benne részt az ott lévők irányában. Vasárnap dolgoztam, nem törődtem a lelkemmel.

4. Atyádat és anyádat tiszteld!
Szüleimet, nevelőimet, elöljáróimat nem tiszteltem , nekik nem engedelmeskedtem, nem segítettem nekik. Nem tiszteltem az idősebbeket utcán, iskolában, munkahelyen, stb.

5. Ne ölj!
Durva voltam, veszekedtem, verekedtem, gúnyolódtam.
Egészségemre nem vigyáztam. A KRESZT nem tartottam be. Abortuszban közreműködtem. Más embert bűnre csábítottam.

6. Ne paráználkodjál. / 9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
Szemérmetlent gondoltam, néztem, beszéltem , cselekedtem önmagammal, másokkal, jegyesemmel.

7. Ne lopj! / 10. Mások tulajdonát ne kívánd!
Loptam, csaltam, kárt okoztam. A kárt nem tettem jóvá. Irigykedtem, kapzsi, önző, fukar voltam. Irigykedtem. Nem segítettem másokon. Kötelességemet nem teljesítettem. Lusta voltam.

8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
Hazudtam. Hazugságommal másnak kárt okoztam. Képmutató voltam.
Másra rosszat fogtam. Rágalmaztam.
Titkot elárultam. Más hibáját kibeszéltem.

 

Gyónás a katolikus egyház parancsaihoz igazítva:

A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket megtartjuk!
– A pénteki bűnbánati napokat (14 éves koromtól) nem tartottam meg.

Évente gyónok, és legalább húsvéti időben áldozok!
– Évi gyónásomat elmulasztottam, húsvéti áldozásomat elmulasztottam.

Házasságomat az Egyház törvényei szerint kötöm, és a gyermekeimet katolikus módon nevelem!
Egész életre szóló házasságot kötök!
A gyermekeket vállalom és vallásosan nevelem!
Az egyházat anyagi hozzájárulásommal is támogatom!