Lelkitükör – igényesek számára

Lelkitükör – igényesek számára

A gyónás előtt gondolj Isten szeretetére: mennyire szeretné örömét találni benned, s milyen szomorú bűneid miatt. Kérd a Szentlélek megvilágosítását, hogy igazán lásd életed fekélyeit, a szeretet súlyos akadályait. Bűneidet összeszedve bánd meg azokat, és gondolkodj azon, hogyan tudnád jóvá tenni. 

Isten szeretetre teremtett minket – igazán boldogok csak szeretetben lehetünk. Krisztus a szeretet 3 irányú főparancsát tanította és élte: „Szeresd Uradat, Istenedet – és szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” A bűn lényege a szeretetlenség: nem jót vagy nem jól szeretünk. Ezért a bűnbocsánat szentségében bevalljuk szeretetlenségünket, és kérjük bűneink bocsánatát. 
Legyen minden gyónás húsvét, feltámadás!

 

„Szeresd Uradat, Istenedet!”

Isten

 • Igyekszel-e Istennel szeretetteljes barátságban élni?
 • A kisebb-nagyobb döntéseidben jelen van-e Isten, vagy csak életed perifériáján?
 • Imádkozol-e rendszeresen, s olyan mélységben, ahogy telik teljes szívedből, minden erődből?
 • A szentmisén elmélyülten és aktívan veszel-e részt?
 • Igyekeztél elmélyíteni hitedet (könyv, lelki nap, elmélkedés, prédikáció)?
 • Olvasod rendszeresen a Bibliát?
 • Megvallottad Istent?
 • Példa vagy hitedben?
 • Istenre bízod az életed, vagy csak a bajban gondolsz rá?
 • Veszélyeztetted a hited (szektás irodalom, találkozó, tanfolyam)?
 • Kételkedtél hitigazságban, vagy tagadtál ilyet?
 • Vallásod ellen beszéltél, kigúnyoltad azt?
 • Vakmerően bizakodtál Istenben?
 • Kétségbeestél Isten segítsége felől?
 • Hogyan viseled a keresztjeidet?
 • Voltál kishitű?
 • Zúgolódtál Isten ellen?
 • Babonával vétkeztél-e (szellemidézés, fanatikus horoszkóp, mágia)?
 • Húztál-e hasznot a babona, ezotéria terjesztéséből?
 • Szentségtörést követtél el érvénytelen gyónással, vagy méltatlan szentáldozással?
 • Káromkodtál?
 • Isten nevét könnyelműen kiejtetted?
 • Átkozódtál?
 • Hamisan esküdtél?
 • Istennek tett fogadalmadat megszegted?

 

Egyház

 • Voltál-e vasárnap és ünnepnapokon szentmisén?
 • Keresztény módon tartod meg az ünnepeket?
 • Tudod tiszta szívvel fogadni a szentségeket és az evangéliumot?
 • Járulsz rendszeresen szentségekhez?
 • Böjtöket megtartottad?
 • Tisztelettel viselkedsz a templomban, a szentek, a szent tárgyak, szertartások felé?
 • Beszédeddel, jelenléteddel, imáiddal és anyagi segítségeddel részt veszel az egyház életében?
 • Építed vagy rombolod a hívők közösségét, szóval, tettel, mulasztással?
 • Súlyos ok nélkül dolgoztál vagy dolgoztattál vasárnap?
 • Papokat rágalmaztál, bántalmaztál?
 • Támogattál-e egyházellenes, keresztényellenes ideológiákat?
 • Az egyház ügyeit sajátoddá teszed-e, készséges vagy-e segíteni?
 • Megszívleled-e, amit az egyház pásztorai mondanak, ill. ellenséges, bántó vagy-e a közösségben?

 

„Szeresd felebarátodat!”

Család

 • Imádkoztál rendszeresen családtagjaidért?
 • Gondolsz-e arra, hogy melletted üdvözüljenek?
 • Mennyire akadályozod azt?
 • Bántalmaztad őket szóval vagy tettel?
 • Vannak-e súlyos gondolati bűneid, haragod, gyűlöleted, féltékenységed családtagjaid ellen?
 • Erőszakosan gúzsba kötőd-e őket (telefon, pénz, ellenőrzés)?
 • Házastársad felé fordítasz minőségi időt, lelki figyelmet és testi gyöngédséget?
 • Komoly ok nélkül tagadtad-e meg tartósan a házastársi szexuális életet?
 • Erkölcstelen, abortív eszközzel kizártad-e a gyermekáldást?
 • Házasságtörést követtél el, vagy taszítottad abba a másikat?
 • Elláttad alapvető gondoskodó kötelességeidet házastársad, gyermekeid, szüleid felé?
 • Lelki fejlődésüket előmozdítottad?
 • Ügyeltél testi egészségükre?
 • Ellopod-e a családtagjaid fejlődésének lehetőségeit?
 • Gyermekeid erkölcsi és vallásos neveltetésére ügyelsz?
 • Rossz példával ártottál nekik?
 • Meg tudsz bocsátani szeretteidnek?
 • konfliktusok rendezésében van súlyos mulasztásod, bűnöd?
 • Építed vagy rombolod a nagycsaládi összetartást szavaiddal és tetteiddel?
 • Pozitív-e a légkör körülötted, jó-e veled együtt élni, vagy lehúzod mások hangulatát, esetleg agresszív vagy?

 

Társadalom

 • Saját helyzetedben megtetted, amit a szociális érzékenység megkíván: adakozás, önkéntesség, segítségnyújtás, vagy csak a magad jólétével foglalkozol?
 • Példa vagy a társadalomban a beszédben, a munkavégzésben, a figyelmességben?
 • Megtartod a polgári törvényeket?
 • Keresztény lelkiismeretességgel veszel részt a politikai életben, olyanokat támogatva, akik a keresztény értékeket megvalósítják?
 • gazdasági életben keresztény lelkiismerettel veszel részt (vásárlás, szolgáltatás, károkozás)?
 • Szükségben, katasztrófában, balesetben segítettél?
 • Adódat lelkiismeretesen befizetted?
 • Jelen vagy a társadalomban a véleményeddel, és azzal építesz, rombolsz vagy inkább hallgatsz?
 • Veszel-e részt a helyi közösség kulturális életében, élesztő vagy-e az egyházon kívüli közösségekben is?
 • Igazságos vagy?
 • Támogatod az igaz értékeket megjelenítő kultúrát, vagy hozzájárulsz a romboló kultúrák terjedéséhez?
 • Rongáltál-e közjót (pad, épület, busz, szemetes)?
 • Óvod-e környezeted élővilágát, ártasz-e súlyosan szemeteléssel, környezetkárosítással?

Embertárs

 • Tiszteled mindenkiben az istenképiséget?
 • Figyeltél embertársaidra?
 • Adtál tanácsot, lelki-anyagi segítséget, amikor kellett?
 • Mások értékét, idejét, munkáját, nézetét tiszteled?
 • Az emberiség egységét vagy megosztottságát szolgálod kritikáddal, munkáddal?
 • Engeded, hogy mások egymást szeressék?
 • Erősíted mások házas-, munka- és papi hivatását, vagy gyengíted?
 • Építed a jó közösséget munkatársaiddal vagy rombolsz?
 • Visszaéltél hatalmaddal?
 • Igazságtalan, durva voltál alkalmazottjaiddal, ügyfeleiddel?
 • Okoztál kárt más tulajdonában?
 • Csaltál, loptál?
 • Milyen értékben, jóvá tudod-e tenni?
 • Kapzsi, anyagias voltál?
 • Irigy, haragos voltál?
 • Jogos bért visszatartottál, vagy zsugorítottál?
 • A hivatalból rád bízott vagyonnal gondatlan voltál?
 • Pazaroltál?
 • Hazudtál, a rád bízott személyes és hivatali titkot megsértetted?
 • Alaptalanul gyanúsítottál?
 • Ítélkeztél?
 • Gyaláztál, csúfoltál másokat?
 • Volt-e rasszista gondolatod, tetted?
 • Megszóltál másokat, hibájukat szükségtelenül kibeszélve?
 • Rágalmaztál másokat?
 • Beszédében van-e durva, obszcén kifejezés?
 • Hamis tanúságot tettél?
 • Van aki haragszik rád?
 • Lustaságoddal okoztál-e kárt mások életének?
 • Elmulasztottad a jót megtenni? 
 • Elfecsérelted az időt?
 • Mást csábítottál bűnre, adtál neki tanácsot, segédkeztél benne?
 • Békíted-e magad körül az embereket vagy szítod a feszültséget (szomszédok, pártok, rokonok)?
 • Okoztál-e lelki vagy testi kárt gondatlansággal, vagy szándékos bűnnel?
 • Abortuszra, öngyilkosságra, terrorizmusra, gyilkosságra, eutanáziára beszéltél rá, adtál tanácsot, elkövetted?
 • Testileg bántalmaztál-e mást, verekedtél-e, kínoztál-e bárkit (szóval és tettel)?

 

„Szeresd önmagad!”

 • Mennyire vagy lemaradva Isten rólad alkotott tervétől?
 • Milyen területeken vagy lusta, ahol lemaradsz a legjobb énedtől?
 • Hol pazarolod el istenadta talentumaidat?
 • Milyen súlyos gondolati bűneid vannak önmagad szeretete ellen?
 • Meghozod-e időben a fontos döntéseidet, jó döntéseket hozol-e jövődre vonatkozóan – ill. kapkodsz, halogatsz, sodródsz?
 • Imádkozol és dolgozol-e érte?
 • Szereted és ismered önmagad, hivatásnak tartod az életed?
 • Fejlődsz-e folyamatosan testileg és lelkileg?
 • Képezed-e magad a hit, a családi élet, a kultúra, a szakma területén?
 • Tudod-e uralni indulataidat, félelmeidet, vágyaidat?
 • Keresztényként dolgozol az Istentől kapott legjobb tehetséged szerint?
 • Tudod-e munkádat liturgiaként, hivatással végezni?
 • Ápolod legfontosabb családi, baráti, egyházi közösségi kapcsolataidat, vagy magányosan elzárkózol?
 • Óvod egészségedet, életedet?
 • Mértéktelen voltál az evésben, ivásban, munkában, szerencsejátékban, dohányzásban, ill. TV-számítógép, telefon használatában?
 • Van-e függőséged, tartasz-e lefelé valamelyik lejtőn?
 • Fordulsz-e testi-lelki orvoshoz betegséged idején?
 • Van-e hanyagság lelki sebeid kezelésében?
 • Pihentél eleget?
 • Mérgezted a gondolatvilágod szemérmetlen képekkel, filmekkel, pornográfiával, hazug vágyakkal?
 • Kitted magad bűnveszélynek?
 • Szemérmetlen szándékkal érintetted magad, vagy mást?
 • Természetellenes paráznaságot követtél el?

Papp Miklós atya alapján